U bent hier

Gij zult openbaar maken

DEN HAAG – Weg met de achterkamertjes? Alles openbaar? De zomerconferenties van het Montesquieu Instituut staan dit jaar in het teken van openbaarheid en openheid. “Gij zult openbaar maken”, de zomerconferentie die vanmiddag op de agenda staat, wordt verzorgd door de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

De Rob is van mening dat overheidsinformatie een sleutelrol speelt in de verbinding tussen het politieke bestuur en de samenleving. De omgang daarmee door politiek en overheidsorganisaties, de toegankelijkheid, volledigheid, juistheid en tijdigheid is een belangrijke test voor het vertrouwen van de burger. De focus ligt daarbij op de realiteit van het internet, burgers verwachten namelijk dat informatie online vindbaar en te allen tijde toegankelijk is.

Image previewActieve openbaarheid van alle overheidsinformatie, liefst logisch gestructureerd, is daarom noodzakelijk. Zodoende stelt de Rob voor actieve openbaarheid uit het juridische domein te halen en onderdeel te maken van behoorlijke (“normale”) overheidscommunicatie: Actieve openbaarheid van alle overheidsinformatie, liefst logisch gestructureerd, is daarom noodzakelijk. Zodoende stelt de Rob voor actieve openbaarheid uit het juridische domein te halen en onderdeel te maken van behoorlijke (“normale”) overheidscommunicatie: een nieuwe wet die past in het huidige internettijdperk, een wet die bestuurders en overheid opdraagt te zorgen dat alles online beschikbaar is.

Prof. drs. Jacques Wallage (voorzitter van de Rob) zal deze middag een inleiding verzorgen op het rapport “Gij zult openbaar maken”, waarna een kritische reflectie volgt van Mark de Boer (hoofd concerncommunicatie van de gemeente Rotterdam) op de openbaarheid van bestuur, de rol van bestuurders en de rol van ambtenaren.