U bent hier

Het CCV: partner in veiligheid voor raadsleden

DEN HAAG – Veiligheid wordt door veel raadsleden beschouwd als een zaak van de burgemeester. Echter, gemeenteraadsleden hebben een belangrijke rol om de veiligheid in hun gemeente op peil te krijgen en te houden. Partner om dit voor elkaar te krijgen, is Raadslid.Nu-kennispartner Het CCV met een specifiek op raadsleden gemaakte website.

Raadsleden kunnen op deze site van het CCV informatie vinden hoe zij invloed op politie, toezicht- en handhaving, brandweer, zorgpartners en de Veiligheidsregio kunnen uitoefenen.

We geven 3 mogelijkheden om invloed uit te oefenen als raadslid zodat er meer aandacht, zorg en inzicht in de veiligheidszorg en het beleid in uw gemeente kan zijn:

  1. Als raadslid kunt u vragen stellen, moties en amendementen indienen om duidelijkheid te krijgen over hoeveel ambtenaren zich met veiligheid in het gemeentehuis bezig houden, wanneer de burgemeester u feitelijke informatie over aanpak en organisatie van veiligheid en het nemen van maatregelen geeft, hoe evenementen veiliger worden, etc.
  2. Op informele wijze kan elk raadslid vragen stellen en informatie delen met de burgemeester tijdens een koffiepauze of borrel. Benut ook de mogelijkheid om de plaatselijke politiechef op dit soort informele netwerkbijeenkomsten of tijdens een werkbezoek je vragen en opmerkingen voor te leggen.
  3. Als raadslid kun je de kaders, prioriteiten en de doelen van het veiligheidsbeleid in de eigen gemeente vast stellen. Dat doe je via het integrale veiligheidsplan. Dat moet dit jaar worden vastgesteld.

Om raadsleden op het vaststellen van dit integrale veiligheidsplan goed voor te bereiden en om de raad in staat te stellen proactief invloed uit te oefenen, houdt Raadslid.Nu met diverse kennispartners de regionale veiligheidscongressen. Klik hier om uzelf aan te melden voor een van de regionale veiligheidsbijeenkomsten in Helmond (Zuid-Nederland), Haren (Noord-Nederland), Apeldoorn (Oost-Nederland) of Leidschendam-Voorburg (West-Nederland).

Het CCV

Wilt u als raadslid meer weten over het CCV? Het CCV helpt raadsleden om veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek daadkrachtig en effectief aan te pakken. Daarbij maakt het CCV gebruik van netwerken die bestaan uit publieke partijen, zoals gemeenten, en private partijen, zoals brancheverenigingen. De partners van de netwerken worden door het CCV gestimuleerd om te komen tot samenwerking. De meerderheid van de raadsleden wil meer invloed op het lokale veiligheidsbeleid. Zo blijkt uit Dat blijkt uit het CCV-onderzoek over raadsleden en veiligheid (2011). Eveneens komt uit het rapport naar voren veiligheid bij bijna alle gemeenten hoog op de politieke agenda staat. Uit dit rapport blijkt ook dat raadsleden hun kennis over lokaal veiligheidsbeleid willen verbeteren. Ook over thema’s als toezicht & handhaving, jeugdoverlast en drugsoverlast willen de raadsleden meer weten.

Het CCV is een van de partners van Raadslid.Nu die optreedt tijdens de vier regionale bijeenkomsten over veiligheid voor raadsleden. Andere sprekende clubs zijn Inspectie Openbare Orde & Veiligheid en LIEC en RIEC.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 mei 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier