U bent hier

Integriteit is een gezamenlijk belang

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week in deze serie wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week Lonneke Verbunt, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over de bijeenkomst ‘Integriteit’.

Verbunt is BAARLE!-raadslid in de gemeente Baarle Nassau. Zij kwam in maart 2014 in de gemeenteraad. De avond met als thema ‘integriteit werd georganiseerd door de griffie van Baarle Nassau. Het raadslid is het eens met de griffie dat integriteit een van de kwaliteiten is die elk raadslid moet hebben. In de bijeenkomst stonden dilemma’s rondom integriteit centraal, en werden er casussen besproken.  

Aanbevelingen: Werk samen!

Het raadslid heeft de bijeenkomst als nuttig ervaren. Een les die ze meeneemt is dat samenwerken van belang is om integriteit te waarborgen:Het was ook fijn om te merken dat we niet altijd als partijen tegenover elkaar staan, (..) maar dat we elkaar ook kunnen helpen om alert te zijn. Dan kun je elkaar makkelijker aanspreken, in de wandelgangen of daarbuiten, om scherp te blijven op de valkuilen van integriteit.’ Verbunt concludeert uit de bijeenkomst dat het behoud van integriteit een gezamenlijk belang van de politiek is. 

Informatie en kosten

De Opleidingengids met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.