U bent hier

Je boodschap ’s ochtends in de krant..

DEN HAAG – Was je als raadslid gisteravond ineffectief omdat je vanochtend je boodschap op je i-pad niet teruglas in het krantenartikel? Zichtbaar zijn als raadslid via effectieve communicatie was een van de workshops in de Leeuwardense sessie van “Op weg naar de raadsverkiezingen”.

‘Als je niet in de krant komt, ligt het aan jezelf’, vertelt een raadslid van de Christenunie. Hij stond met zijn verhaal nooit in het Friesch Dagblad, een christelijke krant nota bene. Toen hij het zat was, stapte hij op de verslaggever af en verweet hem alleen aandacht te besteden aan het CDA. En toen kwam hij dus wel regelmatig in de krantenkolommen.

‘Afwachten helpt dus niet’, is zijn boodschap aan zijn collega’s en aan kandidaat-raadsleden. ‘Vergeet nooit dat alles is gebakken van mensen. Als je dat beseft word je communicatie vanzelf effectiever’, zegt Marije van den Berg. Het voormalige PvdA-raadslid uit Leiden verzorgt de workshop voor de raadsledenbijeenkomst “Op weg naar de raadsverkiezingen” in Leeuwarden. De organisatie daarvan was in handen van de Vereniging van Friese Gemeenten in samenwerking met het VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Effectieve boodschap

De krant blijkt voor veel raadsleden nog steeds de maat der dingen. Er wordt ook getwitterd en stukjes op de eigen websites geplaatst, maar het summum is in de krant komen. Een lastig probleem: de krant schrijft het verkeerd op. ‘Als raadslid  zend je een bepaalde boodschap uit, maar de volgende dag staat er toch iets anders in de krant’, verzucht een raadslid. Ligt dat aan de journalist?

Vragen stellen biedt soelaas in plaats van antwoorden geven. Heb je vooraf als raadslid bedacht wat je wilde vertellen? Hoe heb je verteld dat wat je wilde vertellen? En hoe is het begrepen? Welke taal en welke woorden heb je gebruikt? Zijn het de platte woorden van de markt of de sjieke woorden van het stadhuis?

Van den Berg heeft een aantal adviezen: denk als raadslid na wat het beste bij je past en denk na over welke boodschap er uit je verhaal moet komen. Probeer je in ‘hun taal’ (die van de burgers dus) te verdiepen.

Participatiesamenleving

Want het is niet gemakkelijk nu de participatiesamenleving in de Troonrede is afgekondigd. ‘Het aansluiten bij de samenleving is erg ingewikkeld geworden.’ ‘De gemeente is erg reactief’. ‘Ambtenaren bereiden het allemaal voor en hebben de macht.’ Zo wordt er geklaagd.

De lokale volksvertegenwoordigers krijgen nog een tip om de participatiesamenleving te tackelen. ‘Overheidsparticipatie is ruimte maken voor mensen met goede initiatieven en hen ondersteunen met uitdagend beleid.’

Een van de raadsleden heeft ook een advies: niet spreken over de 3D’s – de decentralisatie van huishoudelijke zorg, jeugdzorg en participatie naar de gemeenten – of ander moeilijk jargon gebruiken maar gewoon met burgers gaan spreken over wat voor zorgen dat die hebben.  

Moet je dan nog wat met social media als twitter? Je moet niets en je hoeft niets. Een van de raadsleden is geen fan van twitter – altijd die twitterdebatten tijdens de raadsvergaderingen. Maar hij heeft door twitter wel enkele keren klachten van burgers opgepikt, is in gesprek gegaan met deze burgers en heeft zich vervolgens hard gemaakt op het gemeentehuis om de problemen van deze burgers op te lossen. Dat is dus toch wel mooi.

Gesprekken zijn gratis

Het beste advies: gesprekken zijn gratis. Raadsleden kunnen met iedereen praten maar zouden ook met elkaar moeten spreken hoe zij met elkaar omgaan en wat zij willen om het optreden van de gemeenteraad effectiever te maken. Van den Berg: ‘Juist nu zou je moeten gaan praten met vertrekkende raadsleden hoe het anders moet, doe je dat niet dan weet je zeker dat het straks na de raadsverkiezingen weer voor vier jaar vastligt hoe er in de raad met elkaar wordt omgegaan.’

Raadslid.nu,de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.