U bent hier

Kamer: Eindhovens raadslid moet zijn raadswerk kunnen doen

Het Eindhovens raadslid Murat Memis moet zo snel mogelijk weer terug naar Nederland. Het kan niet zo zijn dat andere regeringen bepalen wat Nederlandse volksvertegenwoordigers wel of niet mogen zeggen en doen. De werkzaamheden van raadsleden zijn van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving en raadsleden moeten deze werkzaamheden in alle vrijheid kunnen uitvoeren. 

De Tweede Kamer heeft het daar vandaag in een debat over de situatie van het Eindhovens raadslid Murat Memis, die Turkije niet mag verlaten van de Turkse autoriteiten, klip en klaar helderheid gegeven. De woordvoerders van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD spraken zich in het Kamerdebat unaniem uit voor de vrije rechtspositie van raadsleden. De Kamerleden riepen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op om alle mogelijke instrumenten in te zetten om het raadslid zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. 

Memis moet in Turkije blijven in afwachting van zijn zaak op 2 juli. Hij wordt door de Turkse autoriteiten van verdacht banden te hebben met de PKK en dat hij hiervoor rekruteert in Europa. Ook zou hij onderdeel zijn van een Koerdisch centrum in Nederland. Memis is van Koerdische afkomst en heeft in het verleden Koerdische bijeenkomsten in Nederland bijgewoond. Ook heeft hij tweets van Koerdische activisten in Nederland geretweet. Op basis van deze tweets en foto's op social media wordt het raadslid nu vervolgd voor verdenking van terroristische activiteiten. 

Grondwettelijke vrijheid

De Kamer vindt dat Memis, die al drie maanden onvrijwillig in Turkije wordt vastgehouden, zo snel mogelijk naar Nederland moet. De tenlastelegginggen zijn in Nederland niet strafbaar en vallen onder de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Met name de oppositiepartijen riepen minister Blok op om zwaarder geschut in te zetten, zoals bijvoorbeeld Duitsland in eerdere, vergelijkbare gevallen heeft gedaan. De Nederlandse regering moet in hun ogen zich uitspreken tegen de rechtszaak en Turkije middels sancties dwingen om de vervolging van Memis te staken. 

Diplomatie

Minister Blok was terughoudend in zijn antwoorden en stelt dat er alles aan wordt gedaan om het raadslid terug te halen naar Nederland. Hij weigerde zich uit te spreken over het verloop van de rechtsgang, omdat dit diplomatieke betrekkingen kan schaden. Daarnaast was de minister van mening dat eventuele sancties of het ontbieden van de Turkse ambassadeur op het ministerie enkel de positie van Memis kan schaden. 

Wel heeft de minister toegezegd in een vertrouwelijke setting de Kamerleden te briefen over de voortgang van de zaak. Achter de schermen wordt er volgens de minister alles aangedaan om Murat Memis weer naar zijn familie in Nederland te krijgen. Helaas betekent dit ook dat het raadslid voorlopig nog niet zijn taak als gekozen volksvertegenwoordiger in Eindhoven in alle vrijheid kan uitvoeren.