U bent hier

Kleine gemeenteraden machteloos

Kleine gemeenteraden zijn machteloos. ‘Kleine’ gemeenten kunnen daarom maar beter fuseren.

Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden en PvdA-Eerste Kamerlid, vindt dat minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk daarom werk moet maken van een massale herindeling.

Kleine gemeenten zijn volgens Sylvester slecht voor de democratie, omdat deze gemeenten hun taken alleen nog maar kunnen uitvoeren door samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan. Besluiten over deze taken worden voornamelijk gemaakt binnen het samenwerkingsverband, waardoor de gemeenteraad op afstand staat. Hierdoor is een raadslid machteloos, omdat het raadslid alleen maar kan verwijzen naar de gezamenlijke besluitvorming. ‘Er zijn zoveel samenwerkingsverbanden. De raden gaan nergens meer over en het raadswerk is voor raadsleden zo ook niet motiverend.’

Zelfstandigheid in naam

De op handen zijnde decentralisaties van langdurige zorg en jeugdzorg hebben als doel de uitvoering van taken dichter bij de burger te brengen. Kleine gemeenten gaat dit niet lukken, aldus Sylvester, omdat ze die taken op afstand moeten zetten middels samenwerkingsconstructies. Gemeenten en dus ook hun gemeenteraadsleden hebben weinig invloed op die besluitvorming. ‘Kleine gemeenten zijn in naam vaak zelfstandig, maar in praktijk helemaal niet meer’, aldus Sylvester in Binnenlands Bestuur.

Naarden (17 duizend inwoners) is al zo’n tien jaar pleitbezorger van fusie met buurgemeenten. Eind vorige maand heeft de provincie Noord Holland besloten dat fusie noodzakelijk is: per 1 januari 2016 zou Naarden met Muiden en Bussum moeten fuseren tot een nieuwe gemeente ((http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Gemeentelijke-fusie-in-Het-Gooi-en-samenwerking-in-de-Vechtstreek.htm). Een grootschalige fusie van Naarden met Muiden, Bussum en Weesp werd in 2011 vanwege het massale verzet uit Bussum in de Tweede Kamer weggestemd. 

Zie voor het interview met burgemeester Sylvester: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/pvda-burgemeester-pleit-voor-opheffen-alle-kleine.9094000.lynkx