U bent hier

Kranten voor raadsleden effectiever dan social media

Raadsleden bereiken met hun boodschap inwoners beter via kranten dan door social media. Dit concludeert de Belgische politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens de onderzoeker is de kwaliteit van informatie gegeven door lokale politici via social media nog vrij laag. Ook de vraag naar informatie via social media is laag. Dit blijkt uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

Raadsleden kunnen het beste de inwoners bereiken via regionale en lokale kranten en bladen omdat er via deze traditionele informatiekanalen meer inwoners bereikt kunnen worden. Van de inwoners leest 40 procent de gratis huis-aan-huis bladen en vaak nog een nationale of regionale krant erbij. Van de inwoners leest 43,9 % het lokale nieuws ‘vaak’ of ‘bijna altijd’. Slechts 25,4 % van de inwoners doet dat ‘zelden’ of ‘nooit’.

Naam van de burgemeester

Hoe het gesteld is met de kennis van de Nederlanders over het lokaal bestuur werd door de onderzoekers getest aan de hand van een vraag naar de naam van de burgemeester en het raadslidmaatschap van wethouders die sinds het dualisme in 2002 geen lid meer zijn van de raad. Inwoners die een combinatie lezen van betaalde nationale of regionale kranten gaven op beide kennisvragen eerder het juiste antwoord dan zij die alleen gratis nationale, regionale of lokale (huis-aan-huis)kranten lezen. Het algemene kennisniveau en de interesse in de lokale politiek is over het algemeen gemiddeld, maar vrij oppervlakkig.

Meer informatie

In hoofdstuk 2 ‘Kennis van en interesse in het lokale bestuur’ staat meer informatie over de verhouding tussen inwoners, kennis en het lokale bestuur. Het volledige rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link.

Dit is het derde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten:

- Raad sluitstuk van burgerparticipatie
- Meer vertrouwen in gemeenteraad dan in Tweede Kamer