U bent hier

''Meer trainingsavonden over sturende rol van de raad''

Raadsleden dienen de sturende rol in het sociaal domein meer op te pakken. Daarom zijn er meer trainingen en cursusavonden nodig over de zogeheten kaderstellende rol van de raad. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat klaar om raadsleden daarbij te helpen. “Onze handen jeuken. Wij willen dit graag zo snel mogelijk oppakken”, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj bij de aanbieding donderdag van het Rob-rapport Decentrale taak is politieke zaak.

Het eerste exemplaar van het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur over de werkwijze van raad, burgemeester en wethouders op sociaal domein en jeugdzorg is donderdagmiddag overhandigd aan voorzitter Bahreddine Belhaj. De gemeenteraad moet, aldus de Rob in zijn rapport, meer sturen op visie: wat wil de raad en welke keuzes dienen te worden gemaakt, met maatschappelijke waarden als uitgangspunt. De raad dient daarom – vanuit politiek perspectief – beter te formuleren wat echt belangrijk is in plaats van zich te richten op allerlei uitvoeringsaspecten. Meer aandacht en focus van de raad is daarvoor belangrijk. “Wij zijn daarom blij met het advies van de Raad voor het openbaar bestuur in de richting van de minister om te investeren in trainingen”, aldus voorzitter Belhaj.

Financiën

De constatering van de Raad voor het openbaar bestuur dat gemeenteraden in het sociaal domein vooral sturen op de financien en de kosten, is volgens Belhaj een onterecht verwijt. “De vraag is ook of wij als raadsleden een andere keus hebben. Als je 100 procent van de taken moet uitvoeren met 60 procent van het geld, dan zul je gedwongen zijn om voornamelijk naar de financiële kant te kijken.” Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wilden gemeenteraden de zorg garanderen zodat er geen inwoners in problemen kwamen. “Dat dit ten koste zou gaan van het gewenste politieke debat, over op welke wijze we zouden gaan sturen en vanuit welke visie is een logisch gevolg. De zorg van onze inwoners is politiek overstijgend gebleken.”

Legitimatie lokale democratie

Een van de adviezen is dat de kaders in zogeheten kaderstellende nota’s veel beter moeten worden omschreven. “Dat is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij de raad ligt maar ook bij het college en de ambtelijke organisatie en bij de burgemeester in zijn rol als raadsvoorzitter”, aldus Belhaj. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat de raad beter in positie wordt gebracht. Wanneer we dat niet doen, gaat dat ten koste van de politieke legitimatie van onze lokale democratie.” De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is daarom ook blij met de aanbevelingen van de Rob aan burgemeesters en ambtenaren om veel meer vanuit het perspectief van raadsleden stukken te schrijven zodat de raad zijn sturende rol kan uitvoeren. Als alternatief opperde hij de mogelijkheid om de omvang van de griffies uit te breiden.

Meer informatie