U bent hier

Meer vertrouwen in gemeenteraad dan in Tweede Kamer

DEN HAAG - Het vertrouwen van de Nederlanders in de gemeenteraad is bijna even hoog als dat in de burgemeester. De burgemeester scoort bij 61 procent van de Nederlanders tamelijk of heel veel vertrouwen. De gemeenteraad haalt 53 procent. Dat is beter dan de landelijke instituties: de Tweede Kamer haalt 45 procent en de regering 43 procent. Dit blijkt uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

In het rapport ‘Democratie Dichterbij’ is een tabel opgenomen die het vertrouwen van de Nederlanders in (politieke) instituties op zowel nationaal als lokaal niveau weergeeft. Figuur 1.7 laat zien dat het vertrouwen in de burgemeester en de gemeenteraad hoger is dan in de Tweede Kamer en de regering.

De onderzoekers hebben niet alleen het vertrouwen in de instituties onderzocht. Zij hebben ook gemeten hoe de Nederlanders oordelen over het functioneren van de democratie. Zij zijn vrij tevreden met het functioneren van de lokale democratie. Het percentage Nederlanders dat tevreden is bedraagt namelijk 72. Dat is nagenoeg even hoog als de tevredenheid over het functioneren van de nationale democratie. Dit percentage bedraagt 69 procent.

Verbondenheid met land en regio
Nederlanders voelen zich minder verbonden met hun gemeente en haar gemeenteraad en raadsleden (57%) dan met Nederland (82%). Een uitzondering vormen de inwoners van landelijke gebieden. Zij voelen zich meer verbonden met de regio en dorpskern dan met de gemeente.

Uit het rapport Democratie Dichterbij blijkt dat burgers het voor het functioneren van de lokale democratie tevens belangrijk vinden dat verkiezingen vrij en eerlijk zijn, en dat het lokaal bestuur eerlijk en transparant is.

Meer informatie
Het rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link

Dit is het tweede bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’. 

Eerder verscheen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ het volgende bericht:

- Raad sluitstuk van burgerparticipatie


Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 oktober 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!