U bent hier

Meld u aan als regioambassadeur!

Raadsleden dienen goed te worden ondersteund in hun werk als volksvertegenwoordiger, bijvoorbeeld wanneer zij te maken krijgen met agressie en intimidatie. Om raadsleden bij dergelijke situaties te kunnen ondersteunen zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regioambassadeurs die raadsleden ondersteuning en nazorg kunnen bieden.

Bedreiging, intimidatie en andere vormen van ondermijnend gedrag kunnen niet worden getolereerd in een democratie. Raadsleden moeten onbelemmerd hun raadswerk uit te kunnen voeren. Het is dan ook van belang dat raadsleden bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon terecht kunnen wanneer zij met dergelijke onwenselijke gedragen te maken krijgen.

Regioambassadeurs

Om raadsleden hierbij te ondersteunen is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgestart. Raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie of ondermijnend gedrag kunnen contact opnemen met dit ondersteuningsteam. Meer informatie en de contactgegevens zijn hier te vinden: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Indien gewenst kan een raadslid ook ondersteund worden door een regioambassadeur, die een luisterend oor en ondersteuning in de nazorg kan bieden. Zo zal er in een regionaal netwerk een regioambassadeur zijn voor ieder raadslid. Dit netwerk zal bestaan uit mensen die affiniteit hebben met raadwerk. Dit zorgt ervoor dat deze regioambassadeurs zich goed in de verhalen, dillema’s en zorgen van raadsleden voor kunnen inleven. Bent u geïnteresseerd om regioambassadeur te worden?

Lees dan gerust het functieprofiel voor verdere informatie en meldt u aan! Bij vragen kunt u contact opnemen met Gerhard Brunsveld van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Gerhard.Brunsveld@raadsleden.nl).