U bent hier

Najaarsagenda: Raadsacademie, Twitter-lessen en werkgeversrol van de raad

In het najaar wordt volop ingezet op deskundigheidsbevordering en professionalisering van het ambt van raadslid. Raadsleden kunnen daarvoor terecht bij de Raadscademie, in september in Assen en in oktober in Roermond, en bij een 15-tal bijeenkomsten overal in het land over de werkgeversrol van de raad. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert deze en andere bijeenkomsten om de ondersteuning van raadsleden te versterken.

De Raadsacademies in het najaar leveren een bijdrage aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden, en staan in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademies bestaan uit plenaire sessies en interactieve workshops over onder meer de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, integriteit en belangenverstrengeling, de bestuurlijke rol van de raad en sociale media als instrument van de raad. De Raadsacademies vinden plaats in Assen op 16 september en in Roermond op 4 oktober.

Werkgeversfunctie raad

Over de werkgeversfunctie van de raad zijn er bijeenkomsten in Ede, Buren, Houten, Hoorn, Winsum, Leiderdorp, Drenthe, Joure, Borculo, Leidschendam-Voorburg en Molenwaard. Het doel hiervan is om de bewustwording over de betekenis van de werkgeversfunctie te vergroten en om raadsleden bewust te maken over wat zij mogen verwachten van de griffie. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten. De Nederlandse Verenging voor Raadsleden werkt bij de uitvoering en voorbereiding van de bijeenkomsten over de werkgeversrol van de raad en over de Raadsacademies samen met de Vereniging van Griffiers.

Onderzoek sociale media

Een bijeenkomst die raadsleden eigenlijk niet mogen missen, vindt plaats op 30 september over het effect en de betekenis van het gebruik van sociale media. Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de Utrecht Data School onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media (Twitter) door raadsleden. De uitkomsten worden in de bijeenkomst gepresenteerd, toegelicht en besproken. De aanbevelingen uit dit onderzoek komen van pas bij de wijze waarop raadsleden campagne voor de volgende raadsverkiezingen kunnen voeren.