U bent hier

Op weg naar Goes...

DEN HAAG – Raadsleden moeten zich door wethouders en burgemeesters sneller en vroegtijdiger laten informeren over besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen. Ook is het verstandig wanneer een gemeenteraad vanaf het eerste begin standpunten afstemt met andere raden in het samenwerkingsverband.

Raadsleden blijken vooral moeite te hebben met de besluitvorming rondom Gemeenschappelijke Regelingen. Vaak worden zij pas in een laat stadium betrokken bij de besluitvorming, waardoor het moeilijk wordt om kritisch naar de betreffende Gemeenschappelijke Regeling te kijken. Dit bleek woensdagavond tijdens de eerste bijeenkomst “Op weg naar de Raadsverkiezingen”. De bijeenkomst werd georganiseerd door het VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in samenwerking met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.

Samenwerken

De avond ging gelijk goed van start door het aardige woord van welkom door burgemeester René Verhulst van Goes: “Raadslid is de mooiste functie die er is”, een stelling waar een groot deel van de bezoekers van deze bijeenkomst zich in kon vinden. Na dit warme welkom mochten wij plaatsnemen bij de workshop “Slim Samenwerken”, waarin een belangrijke vraag centraal stond: Waarom werk je samen? De redenen hiervoor lopen uiteen, maar de raad kan (of: moet) een leidende rol spelen door zich vroeg actief te laten informeren in het de volgende vragen te stellen: Is de samenwerking financieel voordelig? Wat betekent de samenwerking voor de toekomst? Verbetert de kwaliteit van de bedrijfsvoering?  Het antwoord: sneller informeren en meer samenwerking met andere raadsleden in de regionale samenwerking.

Politieke en persoonlijke balans

De tweede workshop waar Raadslid.NU bij was, stond in het teken van de politieke en persoonlijke balans van de raadsleden. Een reflectie op de motieven en beweegredenen van oudgedienden, maar ook raadsleden in spé. Ook voor raadsleden is een dergelijke reflectie belangrijk en kan dit dienen als herijking van persoonlijke beweegredenen om in de politiek te zitten en voor politieke idealen: op zoek naar balans.

De serie bijeenkomsten “Op weg naar Raadsverkiezingen” wordt volgende week vervolgd in Leeuwarden (woensdag 18 september) en Roermond (donderdag 19 september).

Een impressie van het Actieprogramma Lokaal Bestuur kunt u lezen hier lezen.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.