U bent hier

Oproep: Regioambassadeurs gezocht!

Goede ondersteuning voor raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie of ondermijnende activiteiten is essentieel voor een goed functionerende lokale democratie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regioambassadeurs die ondersteuning en nazorg kunnen bieden aan raadsleden. 

Agressie, intimidatie en andere ondermijnende gedragingen mogen niet getolereerd worden in een democratie. Het is belangrijk dat raadsleden als essentiële schakels in de lokale democratie ongehinderd kunnen uitkomen voor hun standpunten, ook als dit weerstand oproept. Gedrag dat erop gericht is de positie van raadsleden te ondermijnen, is te allen tijde onacceptabel. Toch is dat momenteel aan de orde van de dag. Uit onderzoek  blijkt dat ruim een derde van de raadsleden (36%) te maken heeft gehad met verbale intimidatie,  14% van de raadsleden geeft bovendien aan beïnvloeding uit de onderwereld te signaleren. Het is van belang voor raadsleden die te maken krijgen met ongewenstie situaties om bij een onafhankelijk vertrouwensprsoon terecht te kunnen, bijvoorbeeld als het gaat om integriteitskwesties.

Regioambassadeurs

Raadsleden die te maken krijgen met agressie of intimidatie kunnen contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Meer informatie over dit ondersteuningsteam kunt u hier vinden: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Indien gewenst kan een regioambassadeur een raadslid ondersteunen in het te volgen traject, een luisterend oor bieden en nazorg bieden. Zo zal er in het netwerk voor ieder raadslid een regioambassadeur beschikbaar zijn. Dit netwerk zal bestaan uit mensen die affiniteit hebben met raadwerk. Dit zorgt ervoor dat deze regioambassadeurs zich goed in de verhalen, dillema’s en zorgen van raadsleden voor kunnen inleven. Bent u geïnteresseerd om regioambassadeur te worden? Lees dan gerust het functieprofiel door voor verdere informatie!

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Gerhard Brunsveld van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Gerhard.Brunsveld@raadsleden.nl).