U bent hier

Raadsleden Centraal: goede raad voor een sterke gemeenteraad

Raadsleden die op 19 maart worden gekozen, krijgen een zware taak. Om wegwijs te worden als raadslid in het woud van taken, heeft kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden een publicatie gemaakt, “Raadsleden Centraal: goede raad voor een sterke gemeenteraad”.

De publicatie “Raadsleden Centraal: goede raad voor een sterke gemeenteraad” bevat inhoudelijke en praktische informatie hoe (nieuwe) raadsleden het raadswerk kunnen uitvoeren. Er wordt ingegaan op de diverse rollen van het raadslid, de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende taak. Er wordt naar deze rollen gekeken vanuit het financiële en controlerende perspectief en vanuit betrokkenheid met het lokaal bestuur. ‘Lokaal bestuur ligt ons na aan het hart en als marktleider rekenen wij het tot onze taak om onze klanten met raad en daad terzijde te staan’, aldus Patrick Jussen, voorzitter marktgroep lokaal midden bestuur van Deloitte.

Grip krijgen en houden

In “Raadsleden Centraal: goede raad voor een sterke gemeenteraad” staat de dagelijkse praktijk centraal: hoe houd en krijg je als raadslid grip op de gang van zaken. Ervaren raadsleden beantwoorden vragen als: Welke bevoegdheden en vooral ook mogelijkheden heb je om je taak zo goed mogelijk in te vullen? Wanneer ben je een succesvol raadslid? Waar liggen de valkuilen? Dit alles met als doel dat raadsleden de materie zich snel eigen kunnen maken en professioneel kunnen opereren zodat hun gemeenteraad een sterke en krachtige raad kan en zal zijn.

Tips van ervaren raadsleden

Ervaren raadsleden delen hun ervaringen. ‘De raad doet er toe maar moet wel voor zichzelf opkomen’, zegt het Roosendaalse CDA-raadslid Rene van Ginderen in dit boekje voor raadsleden. ‘Raden moeten slimme vragen kunnen en vooral ook durven stellen. En van het college eisen met goede, compacte en heldere beleidsstukken te komen, zodat de raad weet waarover het gaat en zich een oordeel kan vormen’, luidt het advies van Petra Tiel, VVD-raadslid deelgemeente Amsterdam-Zuid.

Griffiers

“Raadsleden Centraal: goede raad voor een sterke gemeenteraad” wordt door Deloitte ten behoeve van de op 19 maart nieuw gekozen raadsleden verstuurd aan de griffiers van alle 403 gemeenten. Raadsleden en griffiers die meer willen weten en leren dan dit raadsledenboekje kunnen voor hun gemeenteraad inschrijven op de speciaal ontwikkelde modulaire leerlijn van Deloitte. In deze training worden raadsleden bewust gemaakt van hun rolinvulling als raadslid in relatie tot het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke organisatie en in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie  www.deloitte.nl/publiekesector of een email naar: info@raadsleden.nl