U bent hier

Raadsleden: controle op nieuwe zorgtaken is gebrekkig

DEN HAAG - Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd en mogelijkheden om de dossiers over de nieuwe zorgtaken te begrijpen. Dat zegt 38% van de raadsleden in een enquête die Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgezet onder alle raadsleden in Nederland. 

Vanaf januari dit jaar hebben alle gemeenten er nieuwe taken bijgekregen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Met de decentralisaties verschoof er tien miljard euro van het Rijk naar de gemeenten.

Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht Remco Nehmelman noemt de uitkomst van de enquête zorgwekkend. “Raadsleden zitten daar namens ons, om te controleren wat het college van B en W doet. Als dan een substantieel deel van de raadsleden zegt te weinig te tijd hebben, en niet ziet wat er aan de hand is, dan is er wel iets aan de hand in de lokale democratie”.

Samenwerkingsverbanden
Een overgrote meerderheid van de raadsleden, 71%, zegt dat de werklast is toegenomen. Een groot obstakel voor een goede democratische controle zijn de samenwerkingsverbanden, waarin gemeenten samen op bepaalde onderdelen zorg inkopen. 77% van de raadsleden zegt dat door de samenwerkingsverbanden het moeilijk is om beslissingen te beïnvloeden. Marcel Boogers, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Twente, herkent dit probleem. “Het gebeurt inderdaad dat wethouders de in het samenwerkingsverband gemaakte afspraken gebruiken om de raad buiten spel te zetten. Het enige dat kan is raadsleden eerder en beter te informeren over dit soort afspraken. Dat gebeurt nu nog te weinig.’’

Lokale pers
Op de vraag of de lokale en regionale pers in staat is om het proces van de decentralisaties kritisch te volgen antwoordt 45% van de raadsleden dat dat niet het geval is.  Quint Kik van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek deed uitgebreid onderzoek naar het functioneren van de regionale en lokale media. Hij signaleert een groot gebrek aan aandacht voor de nieuwe zorgtaken van de gemeenten. “De berichten over de zorg die wij hebben gezien gaan veelal over open dagen in verzorgingshuizen en liefdadigheidsacties. Maar echt diepgravende journalistiek over het gemeentelijk beleid op dit gebied, die is er niet”.  

Hoge werkdruk
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent dat de decentralisaties veel vragen van gemeenteraadsleden. "De afgelopen jaren hebben wij ze, samen met de VNG en de beroepsvereniging van raadsleden voorbereid op deze nieuwe taken met trainingen, bijeenkomsten en handreikingen. En we gaan daar mee door."

Het ministerie doet nu onderzoek om in kaart te brengen hoe decentrale volksvertegenwoordigers hun werk ervaren. Dit onderzoek gaat over circa een maand naar de Tweede Kamer. "Uit dat onderzoek blijkt dat er een hoge werkdruk bestaat, maar dat die weinig invloed heeft op de democratische controle van raadsleden op het functioneren van het gemeentelijk bestuur: slechts 7 procent van de raadsleden denkt negatief over de mate waarin ze het bestuur kunnen controleren", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Seminar controlerende rol
Over de controlerende rol van de raad houdt Raadslid.Nu op maandagavond 23 november in Zaanstad een bijeenkomst. Meer informatie daarover is hier te vinden. 

De eerste aflevering over de controlende rol van de raad op de nieuwe zorgtaken is hier terug te kijken. Aflevering twee en drie zijn uitgesteld vanwege de aanslagen in Parijs en worden op een later moment uitgezonden.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, / Nieuwsuur, 17 november 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Raadslid.Nu houdt op maandag 23 november een seminar in het raadhuis van Zaanstad over de controlerende rol van de raad. In 2016 is de controlerende rol van de raad bovendien het leidende thema van de activiteiten van Raadslid.Nu. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier 

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: ww.raadslid.nu