U bent hier

Raadsleden en griffiers over de werkgeversrol van de raad

Om gemeenteraden te ondersteunen in hun rol als werkgever van de griffier organiseert de Kring van Friese Griffiers op 18 november een conferentie voor raden en werkgeverscommissies. Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Martin Sagel zal tijdens deze conferentie één van de sprekers zijn.

De werkgeversrol behelst het totale pakket van een visie op het eigen functioneren als raad tot en met het houden van functioneringsgesprekken met de griffier. Daarnaast draagt de raad ook zorg voor procedures rond benoeming en ontslag, het regelen van zaken rond werkplek en salariëring, oog voor persoonlijke aangelegenheden, omgaan met conflicten of incidenten en het adequaat regelen van de medezeggenschap.

Conferentie

De Kring van Friese Griffiers organiseert op 18 november een conferentie voor raden en werkgeverscommissies om hen te ondersteunen in hun werkgeversrol. De conferentie is bedoeld om informatie te verstrekken en tevens een platform te bieden voor het onderling uitwisselen van ervaringen. Tijdens deze conferentie zal de werkgeversrol benaderd worden vanuit zowel de raad als de griffie. De conferentie vindt plaats in het Abe Lenstra Stadion in Heereveen en start om 19.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur             Inloop
20.00 uur             Opening door Sytze Dijkstra, voorzitter kring Friese griffiers
20.15 uur             Invulling werkgeverschap, benaderd vanuit de raad - Martin Sagel, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in Assen
20.40 uur             Invulling werkgeverschap benaderd vanuit de griffie - Johan Wijnsma, Voorzitter Ondernemingsraad Achtkarspelen
21.00 uur             Pauze
21.15 uur             Vragen / plenaire discussie
22.00 uur             Borrel / hapje

Aanmelden kan tot 10 november via het volgende email adres: griffie@t-diel.nl en meer informatie kunt u in deze uitnodiging vinden.