Raadsleden moeten speerpunten kiezen

Raadsleden moeten speerpunten kiezen

Raadsleden hebben het in de hand of ze verzuipen in te veel informatie. Zij doen er verstandig aan om twee of drie belangrijke thema’s te kiezen. Dat verscherpt het politiek debat maar ook het samenspel met de wethouders.

Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, gaf dit advies in de masterclass voor raadsleden en wethouders in Apeldoorn. Deze masterclass werd georganiseerd in samenspel van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Wethoudersvereniging.

Verder merkte Boogers ook een aantal zaken op waardoor het volgens hem lijkt alsof politici niet houden van politiek. Zo zeggen raadsleden dat iets moet van bovenaf, zoals van het Rijk, waardoor er niet meer gediscussieerd hoeft te worden over het onderwerp. Ook kan het dat raadsleden zeggen dat ze de bevolking moeten raadplegen, bijvoorbeeld door een referendum, waardoor het politieke debat wordt vermeden.

Lokale volksvertegenwoordigers zijn niet altijd nodig voor inwoners van gemeenten. Deze organiseren zich namelijk zelf ook in verbanden, zoals een wijkvereniging. Op deze manier vertegenwoordigen ze zichzelf en proberen zo zaken voor elkaar te krijgen aldus Boogers.

Regionale samenwerking

Boogers gaf een ook een aantal tips voor betere regionale samenwerking. Zo zouden gemeenteraden bijvoorbeeld samen kunnen vergaderen over een onderwerp, in plaats van alle raden apart. Ook zouden griffiers kunnen worden ingeschakeld, zodat bepaalde onderwerpen in alle raden in dezelfde week worden besproken. Zo kan worden voorkomen dat een raad die als laatst over een onderwerp spreekt alleen nog maar bij het kruisje mag tekenen, omdat het alle andere raden al langs is geweest.