U bent hier

Raadsleden willen regionale samenwerking verbeteren

DEN HAAG – Raadsleden hebben een aantal ideeën als het aankomt op een verbetering van de regionale samenwerking. ‘Een regioraad instellen om die samenwerkingsverbanden te controleren’, stelt raadslid Paul Freriks (Sociaal Zevenaar). Ben Stoelinga (Amersfoort2014) stelt dat ‘de controle op de resultaten en de financiën verbeterd moet worden.’

Raadsleden zien het verliezen van grip op de lokale besluitvorming als een slechte ontwikkeling. Het is binnen de raad al lastig om invloed uit te oefenen, laat staan als wordt samengewerkt in regionale verband.

Raadsleden zien problemen bij samenwerkingsverbanden

Raadsleden, die het afgelopen half jaar door Raadslid.Nu zijn geïnterviewd als raadslid van de week, zien vrijwel zonder uitzondering weinig goeds komen van samenwerkingsverbanden. Raadslid Lia de Heij (ChristenUnie, Heerenveen) verwoordt dit door te stellen dat ‘regionale samenwerkingsverbanden zijn verworden tot een instituut waar een gemeenteraad nauwelijks grip op heeft’. Door de raadsleden wordt aangegeven dat het huidige manier van samenwerken ondemocratisch is door het gebrek aan controle vanuit de raad. ‘De spaghetti die het nu is geworden maakt de democratische controle er niet eenvoudiger op’, stelt Marijke Shahsavari (CDA, Amsterdam). Diane Bergman (D66, Lelystad) vindt dat het ‘niet uit te leggen is dat daar zo weinig sturing is.’

Raadsleden willen transparante samenwerkingsverbanden

Vanuit de benaderde raadsleden komt een aantal verbeteringen voor het huidige systeem. Zo geeft Ruud Niewold (D66, Woerden) aan dat hij drie oplossingen nodig acht: ‘Per gemeente een actueel overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden, een publieksversie maken van de (jaarlijkse) verslaglegging van de gemeenschappelijke regeling, zodat inwoners weten waarom de regeling nodig is en heldere afspraken over de procesvoering van een samenwerking met antwoorden op vragen als wat doe jij als raad en welke ruimte geef je aan het college?’

Martijn Balster (PvdA, Den Haag) stelt dat er ‘nog echt stappen moeten worden gezet om zowel de besluitvorming inzichtelijker te maken als nut en noodzaak van de samenwerking voor de burger beter in beeld te brengen’. Het overzicht behouden in de diverse samenwerkingsverbanden is voor raadsleden van groot belang.

Rechtstreeks toezicht door de raad

Verschillende raadsleden pleiten voor een verbeterde afvaardiging vanuit de raad naar de regionale samenwerkingsverbanden. Vaak zijn die er al wel, maar kunnen zij niet genoeg doen in de praktijk. ‘Het toezicht moet wat mij betreft dan ook rechtstreeks door de gemeenteraad uitgeoefend worden’, zo stelt raadslid Saami Akrouh (PvdA, Hilversum).

Meer invloed

Onder de raadsleden speelt duidelijk het gevoel dat op dit moment de vereiste invloed op samenwerkingsverbanden ontbreekt.  ‘Voordat je het weet onttrekt het samenwerkingsverband zich aan de controle. En dan loop je als raadslid achter de feiten aan te huppelen, met tegenzin en weinig invloed’, aldus Paul Freriks (Sociaal Zevenaar). Aan de ene kant moet de raad samenwerken met andere gemeenten om een zo krachtig mogelijke positie te bereiken,  maar dit leidt er in de praktijk toe dat raadsleden veel te weinig invloed hebben op de samenwerkingsverbanden. 

In de ban van regionale samenwerking

Raadslid.Nu volgt de pogingen van raadsleden in Twente, Drechtsteden en West-Brabant om grip te krijgen op regionale samenwerking. In de afleveringenreeks “In de ban van regionale samenwerking” is Raadslid.Nu een zoektocht gestart naar de manier waarop gemeenteraden in de praktijk proberen hun invloed op regionale samenwerking te vergroten.

Grip op regionale samenwerking

Daarnaast heeft Raadslid.Nu het rapport ‘Grip op Regionale Samenwerking’ gepubliceerd. “Grip op Regionale Samenwerking” is een handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers om met bestuurlijke samenwerking om te gaan. In de publicatie wordt het speelveld, de spelregels en de speltactiek geschetst voor regionale samenwerking. Er staan acht gouden lessen in waarmee raadsleden rekening moeten houden bij regionale samenwerking. Grip op Regionale Samenwerking is toegezonden aan alle raadsgriffiers in Nederland. Raadsleden hebben daardoor de gelegenheid om te allen tijde een beroep te doen op hun griffier om adequate informatie over hoe grip te krijgen op regionale samenwerking. Wie de digitale versie van Grip op Regionale Samenwerking wil inzien, klikt hier.

Verantwoording

De antwoorden van raadsleden op de vraag wat hoe zij over regionale samenwerking denken komen uit de serie Raadslid van de Week, zoals die in 2016 op de website van Raadslid.Nu is verschenen.

Voor een volledig overzicht van de antwoorden van alle Raadsleden van de Week uit de afgelopen maanden op de vraag ‘Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?’ kunt u hier terecht.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 juni 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!