U bent hier

Raadsleden zichtbaarder in lokale media

DEN HAAG – ‘Raadsleden, houd info toegankelijk en ga twitteren!’ Deze oproep deed Bram Talman, burgercorrespondent en volger in het afgelopen jaar van de gemeenteraad in Gouda. Journalisten, raadsleden en andere politiek bestuurders troffen elkaar afgelopen donderdag in het raadhuis van Hilversum, om te discussiëren over het belang van lokale media en de rol van de raad in deze.

‘De Actualiteitentafel lokale media en lokale democratie’, zoals de bijeenkomst formeel heette, werd georganiseerd door het programma Lokale Democratie in beweging in samenwerking met de gemeente Hilversum. De avond werd afgetrapt door Pieter Broertjes, die de aanwezigen herinnerde aan het onderzoek Beunders. Dit rapport concludeerde dat acht miljoen Nederlanders te kort komen aan lokaal nieuws. Broertjes, burgemeester van Hilversum, sprak vervolgens ook over de verregaande aanwezigheid van politici in de sociale media.

Aanbevelingen

Na de pauze vond er een gesprek tussen raadsleden, wethouders, burgemeesters en (lokale) journalisten tafels plaats. Aanwezigen praatten in groepjes over problemen en oplossingen. Een vijftal interessante oplossingen, die het gat tussen burger, gemeentelijk bestuur en professionele journalistiek trachten te verkleinen, worden hier genoemd:

-  ‘Er moeten meer burgercorrespondenten komen, de samenleving moet zelf aan journalistiek. gaan doen.’ Dit zei Bort Koelewijn, burgemeester van de gemeente Kampen.

-  Raadsleden moeten de informatie toegankelijk houden, en zichtbaarder zijn in de lokale media. ‘Raadsleden, ga twitteren!’ Deze oproep werd gedaan door journalist Talman.

-  De journalistiek en de rekenkamer moeten samenwerken om tot oplossingen te komen.

-  Een stichting voor onafhankelijke media in de eigen omgeving, de pers moet wellicht gesubsidieerd worden. Dit concludeert publicist en historicus Henri Beunders in zijn rapport. Deze oplossing werd zowel door hem als door Broertjes die avond uitgesproken.  

-  Ook werd waarde gehecht aan de persoonlijke verhalen van burgers, die hun weg moeten vinden in de raadszaal. Niet verslaglegging van raadsvergaderingen maar persoonlijke verhalen in de raadszaal, zo rapporteerden verscheidene aanwezigen op Twitter.

Voor wie de hele discussie via Twitter nog eens wil nalezen, doet dat door hier te klikken of kijkt terug op de timeline van Raadslid.Nu.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 april 2015

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie

Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier

Sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden vergoedt de gemeente contributie van de beroepsvereniging waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu