U bent hier

Raadsleden zien Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als gesprekspartner in Den Haag

DEN HAAG – Raadsleden beschouwen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als de gesprekspartner bij VNG, ministeries en parlement die opkomt voor de positie en de rol van de raad. Twee derde van de raadsleden vindt het belangrijk dat er invloed wordt uitgeoefend op de VNG.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden, leden en niet-leden, heeft gehouden.

Driekwart van de raadsleden vindt het (zeer) belangrijk, zo blijkt uit dit onderzoek, dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een standpunt heeft ingenomen over het lokaal bepalen van de invulling van de Rekenkamerfunctie. Bijna vier op de tien raadsleden vindt het (zeer) belangrijk dat er door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een standpunt is ingenomen over de aandacht voor nazorg bij agressie.

Zelfstandig Raadsbudget

Ruim twee derde van de raadsleden vindt het ook belangrijk dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aandacht vraagt voor het Zelfstandig Raadsbudget. Uit het onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden naar het Zelfstandig Raadsbudget blijkt dat minder dan 1 procent van de begroting in de 393 gemeenten is gereserveerd voor onderzoek, ondersteuning (griffie) en opleiding van raad en raadsleden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden krijgt van de raadsleden gemiddeld het cijfer 6,9 voor de wijze waarop de landelijke belangenbehartiging over de rol en positie van raad en raadsleden wordt ingevuld.

Bekendheid

De bekendheid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als onafhankelijke organisatie die opkomt voor de positie en de rol van de raad en raadsleden is in 2016 opnieuw gestegen. 89 Procent van de raadsleden kent de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In 2015, toen een gelijksoortig onderzoek onder raadsleden is gehouden, was die bekendheid 80 procent.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft ruim 2600 leden, dat is een derde deel van alle raadsleden. De vereniging, die in 2005 is opgericht, telde tot het begin van de huidige raadsperiode gemiddeld zo’n 800 leden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het waarderingsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden klik hier.