U bent hier

Regionaal raadsledennetwerk tegen ondermijning van start!

Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging, agressie en intimidatie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Zij kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

Agressie en intimidatie tegenover raadsleden kan binnen een democratie niet geaccepteerd worden. Raadsleden die hiermee te maken krijgen moeten dan ook op een adequate manier ondersteund worden. Een van de maatregelen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft genomen om raadsleden hierbij te ondersteunen is het opzetten van een regionaal netwerk van regioambassadeurs.

Deze regioambassadeurs kunnen worden ingezet om raadsleden die te maken krijgen met agressie of intimidatie een luisterend oor te bieden en te ondersteunen bij het nazorgtraject. Deze ambassadeurs hebben affiniteit met en kennis van het raadswerk en weten binnen welke context raadsleden hun werk doen.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Het regionaal netwerk van regioambassadeurs is onderdeel van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie en ondermijning kunnen contact opnemen met dit ondersteuningsteam via 070-373 8119. Indien gewenst kan het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een regioambassadeur inzetten om het raadslid te ondersteunen door middel van gesprek, een luisterend oor of hulp bij het nazorgtraject met het doen van een aangifte. 

Bij eventuele vragen over het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur of het regionaal raadsledennetwerk kunt contact opnemen met Gerhard Brunsveld van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via Gerhard.Brunsveld@raadsleden.nl.