U bent hier

Regionale bijeenkomsten werkgeversfunctie van de raad

Bent u lid van de werkgeverscommissie van de raad, of wilt u dat worden? Kom dan naar een bijeenkomst die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers in uw regio organiseert. De bijeenkomsten vinden plaats door het hele land in de periode september tot en met november 2016.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt samen met de Vereniging van Griffiers in het najaar regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie in Ede, Buren, Houten, Hoorn, Winsum, Leiderdorp, Midden-Drenthe, Joure, Borculo, Leidschendam-Voorburg en Molenwaard. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers organiseren samen deze regionale bijeenkomsten voor raadsleden over de werkgeversfunctie van de raad. De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en de griffie. Raadsleden zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij als raad deze werkgeversfunctie vervullen. De regionale bijeenkomsten, die in de vorm van kennissessies worden gehouden, dienen daarom er toe om de bewustwording over de betekenis van de werkgeversfunctie te vergroten en om raadsleden kennis te laten maken met deze functie. Twee van dit soort bijeenkomsten zijn in juni gehouden in Sint Michielsgestel en Brunssum.

In 2015 heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met de Vereniging van Griffiers enkele verkennende bijeenkomsten georganiseerd over de werkgeversfunctie van de raad. Uit deze bijeenkomsten is gebleken dat er meer aandacht voor deze rol nodig is en dan met name voor het vergroten van de bewustwording over de werkgeversrol en over het belang van deze rol voor een goede ondersteuning van de gemeenteraad.

Werkgeverstool

De regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie worden in opdracht van de Nederlandse Verenging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers uitgevoerd door Hans Oostendorp van het bureau Necker van Naem. Dit bureau heeft enkele jaren geleden voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de werkgeverstool van de raad ontwikkeld. Klik hier om deze werkgeverstool te bekijken.

Aanmelden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers willen dit jaar in elke regio een bijeenkomst over de werkgeversfunctie houden.
Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan door het aanmeldformulier in te vullen via deze link. Voor vragen kan een mail worden gestuurd naar info@raadsleden.nl

Het volledige schema van regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie ziet er als volgt uit:

 • 7 september       Ede
 • 12 september     Buren  
 • 14 september     Houten
 • 19 september     Hoorn
 • 28 september     Winsum
 • 5 oktober            Leiderdorp       
 • 6 oktober          Midden-Drenthe 
 • 13 oktober          Joure
 • 19 oktober          Borculo
 • 23 november      Leidschendam-Voorburg      
 • 30 november      Molenwaard     

Voor meer informatie over de werkgeversfunctie van de raad, zie ook de filmpjes die de Nederlandse Verenging voor Raadsleden heeft gepresenteerd over de werkgeversfunctie. Klik hier om deze filmpjes te bekijken.