U bent hier

Regionale burgertop, regionale adviesraad en referenda

DEN HAAG – Regionale referenda, het instellen van regionale adviesraden en het organiseren van een regionale burgertop. Het zijn drie voorbeelden hoe tegenwicht kan worden gegeven aan de overheersing van lokale belangen in de regio. Het zijn ook drie nieuwe manieren zodat raadsleden over hun eigen lokale schaduw heenstappen. Het voordeel: een meer democratischer en slagvaardiger regionaal bestuur.

Marcel Boogers, de Twentse hoogleraar innovatie en regionaal bestuur, bepleit deze nieuwe aanpak in zijn essay “Meer democratie tegen regionale belangen-blindheid’. Volgens Boogers is het de hoogste tijd voor een drastische democratisering van de regio. Met de bestaande werkwijze en de nieuwe voorstellen die afgelopen zomer zijn gedaan, onder meer door de Brabantse commissaris van de Koning Wim van den Donk, blijft het opkomen voor lokale belangen overheersend en wordt de blindheid voor regionale belangen alleen maar verder versterkt.

Politieke keuze in regionale vraagstukken
Depolitisering van taken heeft volgens Boogers een succesvolle bijdrage geleverd aan het oplossen van regionale vraagstukken, met name voor onderwerpen als afvalverwerking en gezamenlijke inkoop. Belangrijke vraagstukken als zorg kun je volgens Boogers niet oplossen door ze te depolitiseren. Het gaat juist om politieke keuzes, die regionaal gemaakt moeten worden. Een van die onwenselijkheden van de huidige werkwijze is dat politieke afwegingen tussen regionale belangen onvoldoende scherp aan raadsleden worden voorgelegd.

Partijafdelingen regionaliseren
Boogers wijst er op dat er al een ontwikkeling gaande is naar een regionale-politieke gemeenschap. Partijafdelingen van landelijke partijen zoeken elkaar steeds vaker op, om samen een gezamenlijk politiek standpunt te vormen. Volgens Boogers kan de huidige klassieke representatieve democratie worden aangevuld met meer directe vormen van democratie zoals het houden van regionale referenda, het instellen van regionale adviesraden en het organiseren van een regionale burgertop. Deze nieuwe vormen bieden een tegenwicht aan lokale belangentegenstellingen en zorgen ervoor dat regionale belangen duidelijker in beeld komen. Bovendien vergroot het de druk voor raadsleden om over hun lokale schaduw heen te stappen. En dat kan leiden, aldus Boogers, tot een meer democratischer en slagvaardiger regionaal bestuur.

Meer informatie over essay Boogers
Bent u nieuwsgierig geworden naar het essay ‘Meer democratie tegen regionale belangen-blindheid’ van Marcel Boogers? Het verkorte essay is te lezen via deze link. Het volledige essay is beschikbaar via de website van Binnenlands Bestuur. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 september 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Raadsacademie in Assen? Klik hier voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!