U bent hier

Sterke raad zoekt de burger op

‘Raadsleden moeten niet in een ivoren torentje gaan zitten, maar de burger opzoeken.’ Dat zei Lonneke Verbunt, raadslid te Baarle-Nassau.  Zij verwoordde daarmee op treffende wijze een gevoel dat veel raadsleden hebben: de burger is en moet het vertrekpunt zijn voor het handelen van de raad om een sterke raad te zijn.

Raadsleden vinden daarnaast dat de burger beter voorgelicht moet worden over de activiteiten van de gemeenteraad en raadsleden open moeten staan voor initiatieven vanuit de bewoners. Dat blijkt uit de antwoorden die raadsleden in de serie Raadslid van de Week geven op de vraag hoe de raad krachtiger, sterker en relevanter kan worden.

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Veel raadsleden pleiten ervoor dat de burger het vertrekpunt van de raad moet zijn. Naast Verbunt stellen ook raadsleden Pepijn Boekhorst en Jeroen Bruijns dat de burger gevonden moet worden. Zo zegt Boekhorst, GroenLinks-raadslid in Nijmegen: ‘Er moet  vanuit raadsleden zelf meer waardering zijn en er moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor initiatieven van mensen uit de stad.’ Raadsleden vinden een open en zelfstandige communicatie noodzakelijk. Niet alleen de burger, ook de raadsleden zelf moeten goed geïnformeerd worden en kennis hebben van de besluitvorming. Ruud van Ursum, OPA-raadslid in Alkmaar, zegt over de beschikbare informatie voor raadsleden: ‘Inspreken in raad- of commissievergadering is wel degelijk belangrijk om raadsleden goed te informeren voor een beslissing wordt genomen.’

Rens Raemakers, raadslid voor D66 in de gemeente Leudal, onderstreept het antwoord uit Alkmaar. Raemakers pleit voor een openbaar elektronisch register, zodat belangrijke documenten en dossiers makkelijker bereikbaar zijn voor raadsleden en burgers.

Kennis is macht

Gerard Ram, VVD-raadslid in Zaanstad en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, vindt dat het van groot belang is om als raadslid zelf op de hoogte te zijn van de politieke ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente. Dossierkennis is daarbij cruciaal.

Ook proceskennis en persoonlijke vaardigheden zijn volgens Ram belangrijke instrumenten die de besluitvorming kunnen versoepelen.

Samen staan we sterk(er)

Niet alleen moet de focus liggen op de vertrouwensband tussen burger en raadslid, ook raadsleden onderling moeten met elkaar blijven samenwerken. Raadslid Marga Schoots-van Duren uit de gemeente Elburg, pleit daarom voor een raadsagenda en een raadsprogramma: ‘ Om daarin je doelen, plannen en haalbaarheid vast te leggen’. Raadslid en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Martin Sagel, PvdA-raadslid in Assen, onderstreept het belang van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een vereniging die onder andere is opgericht om specifieke vragen van raadsleden te beantwoorden en met speciaal georganiseerde congressen de onderlinge band te  onderhouden.

Kortom: een invloedrijke gemeenteraad is realiseerbaar als raadsleden op alle niveaus met elkaar en met de burgers blijven communiceren en hun eigen kennis onderhouden.

Wie alle antwoorden van de raadsleden van de week op de vraag naar de versterking van de positie van het raadslid en van de gemeenteraad wil teruglezen, kan hier klikken.