U bent hier

Twee raadsleden in Denktank VNG

DEN HAAG – Raadsleden Ton Dijkmans en Ingeborg Hoogveld nemen zitting in de Denktank Trendbericht 2015. De Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld. 

Twee raadsleden in de Denktank van de VNG is een groot verschil met de Denktank van vorig jaar. In de zogeheten commissie-VanZanen zaten geen raadsleden. Ton Dijkmans is raadslid in Cranendonck voor de lokale partij Cranendonk Actief en algemeen bestuurslid van Raadslid.Nu. Ingeborg Hoogveld is raadslid in Rotterdam voor de lokale partij Leefbaar Rotterdam. De Denktank doet onderzoek en rapporteert over de toekomst en de positie van de gemeenteraad. Prof. Dr. Wim Voermans van de Universiteit Leiden organiseert de wetenschappelijke begeleiding. Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht en heeft tot taak een zo optimaal mogelijke combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis te bewerkstelligen. ‘De Denktank Trendbericht is een van de activiteiten die de VNG organiseert rondom onderzoek en kennisontwikkeling over belangrijke trends voor het lokale bestuur,’ aldus secretaris Gerbrand van den Ban. Doel is om innoverend en richtinggevend te zijn voor (de uitvoeringspraktijk van) gemeenten.

Voorzitter van de Denktank in 2015 is de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (D66). In 2014 stond de Denktank onder leiding van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen (VVD) en rapporteerde het onderzoek ‘Gewoon, dichtbij.’  In 2013 rapporteerde de commissie onder leiding van de Eindhovense PVDA-burgemeester Rob van Gijzel over ‘Van eerste overheid naar eerst de burger.’

Het Trendbericht 2015 van de commissie Ollongren zal tijdens de Bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG in november a.s. worden gepresenteerd. Raadslid.Nu is voor de samenstelling van de Denktank gevraagd om suggesties te doen en heeft ook bemiddeld bij het zoeken naar kandidaten, maar heeft geen zeggenschap gehad in de uiteindelijke samenstelling van de commissie Ollongren.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 april 2015. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu