U bent hier

Uitname uit begroting: beslist, niet besproken

DEN HAAG – De uitname uit de gemeentebegroting van 52,3 miljoen euro voor gezamenlijk uit te voeren digitale activiteiten door de VNG is goedgekeurd door het VNG Jaarcongres in Goes. Een minderheid, een kwart van het VNG Jaarcongres in Goes, was tegen dit besluit. Een oproep van de gemeente Nijmegen om de gemeenteraad eerst te informeren en dan pas te besluiten over de uitname, werd door de driekwart van de gemeentelijke vertegenwoordigers verworpen.

Uitstel was volgens de Schiedamse burgemeester Cor Lamers, tevens voormalig vice-voorzitter van de VNG, niet passend omdat afgelopen november de VNG al de principebesluiten voor deze uitname voor het Samen Organiseren van digitale activiteiten had goedgekeurd. Hij betoogde daarom in reactie op het verzoek van de Nijmeegse wethouder Helmer-Engelbert dat uitstel niet kon. Uit navraag van Raadslid.Nu in Schiedam is overigens gebleken dat het betreffende voorstel daar niet in de Schiedamse gemeenteraad is besproken.

Nul op het rekest
Ook veel andere gemeenteraden hebben de betreffende voorstellen van de VNG niet besproken. Het Amersfoortse raadslid Louis de la Combe stelde kort voor het VNG Jaarcongres schriftelijke vragen over de uitname uit de begroting voor de VNG en vroeg naar wat het betekent voor het budgetrecht van de gemeenteraad. Hij ontving slechts een teleurstellende reactie van het college.

In Goes, gastheer van het VNG Jaarcongres, heeft de gemeenteraad ter kennisname de brief ontvangen van de Vereniging van Griffiers. Voorzitter Renée Wiggers riep eind mei per brief alle griffiers op om ‘afhankelijk van de cultuur in jouw gemeente (de voorstellen van de VNG) expliciet onder de aandacht te brengen van de raad; ter kennisgeving of ter bespreking’. Deze brief was ook de aanleiding voor de schriftelijke vragen in Amersfoort.
De Vereniging van Griffiers deed de oproep omdat het budgetrecht van de gemeenteraad in het geding is met de voorstellen van de VNG. Door het besluit van het VNG Jaarcongres is elke gemeente verplicht een bedrag uit de gemeentebegroting over te maken aan de VNG. Bij een bedrag van 52,3 miljoen euro gaat het gemiddeld per gemeente om een bijdrage van 135 duizend euro dat een VNG-bestemming krijgt. Voor grotere gemeenten is dat meer, voor kleinere gemeenten minder omdat de toegepaste verdeelsleutel het inwonertal is. Voor een gemeente als Amsterdam gaat het om meer dan twee miljoen euro.

Voor het hoe en waarom van de verplichte uitname voor de gezamenlijke VNG-activitveiten uit de gemeentebegroting, zie: VNG Jaarcongres doet uitname uit gemeentebegroting.

 

Bron: Raadslid.Nu, de  Vereniging voor Raadsleden, 19 juni 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!