U bent hier

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor raadsleden

Raadsleden kunnen zelf controleren wat ze zelf kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan persoonlijke veiligheid is daarvoor speciaal voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders, ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV).

De zelfscan voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers biedt aan de hand van achttien vragen voor vier categorieen, te weten woningen, gezin, digitale communicatie en onderweg. De vragen geven antwoorden wat te doen om de kans op agressie en intimidatie te verkleinen. Het invullen van de zelfscan kost ongeveer vijf minuten. Na het invullen is het persoonlijke advies met veiligheidsmaatregelen direct te downloaden. De zelfscan is te vinden op: hetccv.nl/zelfscan.

Vrij van dwang en drang

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere politieke ambtsdragers vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zij zijn bepalend voor democratische en integere besluitvormingsprocessen. Vanuit die rol moeten zij open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen voeren en publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen.

Kwart politieke ambtsdragers slachtoffer

Helaas blijkt uit de 'Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016' dat ruim een kwart van de politieke ambtsdragers slachtoffer is van agressie en geweld. Als politieke ambtsdragers zich bij het nemen van besluiten hierdoor laten beïnvloeden, is dat een belangrijk risico voor de integriteit, kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur en kan het democratisch proces in gevaar komen.

De overheid neemt daarom allerlei maatregelen om de veiligheid van politieke ambtsdragers te vergroten. Politieke ambtsdragers kunnen echter ook zelf maatregelen nemen om de kans om slachtoffer te worden van agressie en geweld te verkleinen. Welke maatregelen dit zijn, ontdekken zij met de zelfscan persoonlijke veiligheid.

Andere hulpmiddelen en informatie

Voor meer achtergrondinformatie en andere hulpmiddelen om te reageren op agressie, intimidatie en (verbaal en non-verbaal) geweld klik hier voor de speciale informatiepagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hier vindt u informatie over de Vertrouwenslijn, Raadsleden en Veiligheid en het te volgen stappenplan wanneer raadsleden te maken hebben (gehad) met agressie, intimidatie en geweld.