U bent hier

Zeven op de tien raadsleden zien raad als hoogste bestuursorgaan

Slechts een deel van de raadsleden beschouwt de gemeenteraad niet als het hoogste politieke orgaan. Van de raadsleden, die het afgelopen half jaar Raadslid van de Week waren, beleeft 69 procent dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is.

Raadsleden geven aan dat, hoewel zij theoretisch gezien de Raad als hoogste orgaan zien, de praktijk weerbarstig is. Dit komt op de eerste plaats door het uit het oog verliezen van de rollen die raadsleden dienen te vervullen.

Hans Egtberts, raadslid in Duiven: ‘Als "hoogste orgaan" zou de gemeenteraad haar drie kerntaken, kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging, serieus moeten nemen. In mijn optiek is de gemeenteraad van Duiven soms te veel bezig met de details en verliest zij daardoor én de kaderstelling én haar volksvertegenwoordigende taak: door op punten en komma's te gaan besturen raakt de inwoner van Duiven, Groessen en Loo soms vervreemd van de lokale politiek.

Eline van der Vorm, gemeenteraadslid in Dordrecht, wijst de vinger op de invloed en rol van regionale samenwerking: ‘Gemeenschappelijke regelingen hebben verregaande bevoegdheden, en die bestuurlijke inrichting ondermijnt soms de positie van de gemeenteraad.’

College ondermijnt raad

Raadsleden geven als verklaring dat de raad niet als het hoogste bestuursorgaan wordt beschouwd vanwege de opstelling van het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft een kennisvoorsprong.Tim Simons, raadslid in Drimmelen, beaamt dit: ‘Je hebt altijd te maken met mensen die een gigantische informatievoorsprong op jou hebben. Ambtenaren en wethouders zijn dagelijks bezig met hun beleid, terwijl jij als raadslid in de avonduren naast je werk aan de slag moet.’

Verantwoording

De antwoorden van raadsleden op de vraag of de gemeenteraad voor hen het hoogste bestuursorgaan is komen uit de serie raadslid van de week zoals die in 2015 op de website zijn verschenen.

Voor een volledige overzicht van de antwoorden, kunt u hier terecht.