Sofie Kuilman
de raad wordt krachtiger en relevanter naarmate je de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol meer pakt

Sofie Kuilman, Diemen

Sofie Kuilman

Gemeente Diemen

Raadslid sinds: 2018
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: medewerker Centrum voor Lokaal Bestuur
Twitter/X: SofieKuilman
Instagram: Sofie_Kuilman
LinkedIn: Sofie Kuilman

1. Waarom ben je raadslid geworden?

De interesse in de politiek zat er al jong in, mijn eerste bijbaantje was het rondbrengen van de raadsstukken, dat waren toen nog dikke pakken papier. Op een gegeven moment wilde ik zelf wel ‘iets’ doen in de politiek en dat werd de gemeenteraad.

Heel cliché: ik wilde me graag inzetten voor het dorp waar ik geboren en getogen ben. Voor goede sociale voorzieningen, voor voldoende betaalbare woningen en voor een duurzame gemeente. Als raadslid kun je heel concreet bijdragen aan het mooier maken van je eigen leefomgeving en dat wilde ik graag doen.

 2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, uiteindelijk is het de gemeenteraad die doorslaggevende besluiten neemt. Dat gebeurt echter nooit zomaar, maar altijd na een proces waarbij je spreekt met inwoners, experts, ambtenaren en andere partijen in de raad.

 3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wat ik soms zie, is dat raadsleden – en dan moet ik ook naar mezelf kijken – veel in de controlerende rol kruipen. Dat is heel belangrijk, maar de raad wordt krachtiger en relevanter naarmate je de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol meer pakt. Laat als fracties zien waar je voor staat, waar je wil dat het heengaat met de gemeente, kom met concrete voorstellen en ga erover in debat in de raad. Het sluitstuk is dan uiteraard dat je controleert of de plannen worden uitgevoerd en de uitwerking hebben zoals vooraf bedacht, maar de meeste tijd moet je wat bij betreft besteden aan het kaderstellen en op straat.  

 4.  Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik vind het belangrijk om benaderbaar te zijn en veel in gesprek te gaan met inwoners, verenigingen en andere organisaties in de gemeente. Mails beantwoord ik zo snel mogelijk en vaak probeer ik direct een afspraak te maken als iemand ergens mee zet. Met de fractie staan we bovendien elke maand op een andere plek in het dorp, om actief in gesprek te gaan met inwoners. Ik wil meningen ophalen in de gemeente, in plaats van alleen passief af te wachten tot inwoners of organisaties de raad benaderen. Dat is vaak een grote stap voor mensen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, mits dit binnen het betamelijke blijft. Je mag best hard zijn op de inhoud, maar niet op de persoon.

 6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Durf te kiezen wat je wel en niet leest. We bespreken en verdelen de stukken in de fractie, maar niet iedereen leest alles. Als fractievoorzitter scan ik de meeste stukken. Zijn het stukken over onderwerpen die tot onze speerpunten behoren, dan duik ik er diep in.

 7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Vast agendapunt bij vergaderingen is ‘mededelingen uit de regio’. Raadsleden en wethouders die vertegenwoordigd zijn in regionale samenwerkingsverbanden, praten de hele raad dan bij over wat er op de agenda staat en besproken is in regionaal verband.

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In Diemen hebben we een zogenaamde vliegende brigade, opgericht naar aanleiding van een voorstel van de PvdA. We hebben in Diemen heel veel en goede inkomensondersteunende maatregelen, maar mensen hiermee bereiken is niet altijd even eenvoudig. Daarom hebben we een vliegende brigade die op verschillende plekken in het dorp staat met een koffiekar. Met een kopje koffie erbij kunnen inwoners rustig in gesprek met ambtenaren. Het mes snijdt aan twee kanten: inwoners weten beter wat de gemeente kan doen als je ondersteuning nodig hebt en de gemeente haalt informatie op bij inwoners om het beleid te verbeteren.

 9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, het is goed dat er een voorzitter is die boven de partijen staat en er voor iedereen is. Dat betekent echter niet dat de burgemeester elke vergadering zou moeten voorzitten. De informatieve raden worden bij ons door raadsleden voorgezeten, dat gaat uitstekend.

 10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning door de griffie is uitstekend! Anderhalf jaar terug hebben we hier meer geld voor uitgetrokken. Onze griffie had een hele minieme omvang: een griffier en een secretarieel medewerker. Daar is nu een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier bijgekomen.

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Dat is een hele goede vraag, die me aan het denken zet. Momenteel heeft de raad daar geen concrete acties voor.  

 12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De afgelopen jaren heb ik me druk bezig gehouden met wonen. Er wordt flink gebouwd in Diemen. Mede door de PvdA komen er veel betaalbare sociale- en middeldure huurwoningen bij. Ook hebben we als partij gezorgd voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. De vraag naar woningen is hier echter nog steeds groter dan het aanbod. De komende jaren blijf ik me inzetten voor meer betaalbare woningen.

 13. Wat is de beste tip die je een raadslid kunt geven?

Verlies je niet in alle stukken en bijeenkomsten vanuit het gemeentehuis. Zorg dat je een duidelijke waardengedreven koers hebt en ga daar mee aan de slag.

 

Vorige/volgende