U bent hier

Kennispartners

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt samen met kennispartners om raadsleden van goede dienstverlening te voorzien.

De Argumentenfabriek is het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en stevig rekenwerk. De fabriek leidt het denk- en rekenwerk van mensen en organisaties in goede banen zodat zij gefundeerde strategische beslissingen nemen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt samen met anderen aan een veilig en leefbaar Nederland onder het motto is: veiligheid maken we samen.

Debat.NL helpt mens en organisatie bij het verbeteren van gespreks-, presentatie- en argumentatietechnieken.

Deloitte is wereldwijd actief op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk advisering, belastingadviesen gerelateerde dienstverlening.

Het Nederlands Jeugdinstituut is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Informatiesheet NJi

Notubiz maakt politieke besluitvorming inzichtelijk door gemeenten, provincies en watenschappen te faciliteren bij het vergaderproces.

BMC ondersteunt de publieke sector bij het vinden van oplossingen voor veelal complexe, interdisciplinaire vraagstukken. Zij streven naar maximale maatschappelijke toegevoegde waarde.