U bent hier

Kennispartners

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt samen met kennispartners om raadsleden van goede dienstverlening te voorzien.

De Argumentenfabriek helpt om organisatiecultuur en -structuur te verbeteren door collectief na te denken over een gewenste cultuur en deze vervolgens expliciet visueel te maken.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt samen met anderen aan een veilig en leefbaar Nederland onder het motto is: veiligheid maken we samen.

Daadkracht bouwt aan de elektronische overheid en levert met advies, onderzoek en detachering hiervoor de bouwstenen aan overheidsorganisaties.

Debat.NL helpt mens en organisatie bij het verbeteren van gespreks-, presentatie- en argumentatietechnieken.

Deloitte is wereldwijd actief op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk advisering, belastingadviesen gerelateerde dienstverlening.

Het Nederlands Jeugdinstituut is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Notubiz maakt politieke besluitvorming inzichtelijk door gemeenten, provincies en watenschappen te faciliteren bij het vergaderproces.