U bent hier

Podcast over rol van de raad in crises

Het is belangrijk de rol van de gemeenteraad in tijden van crises er op tijd bij te betrekken. Dat heeft de coronapandemie en de crisis die daarvan het gevolg was opnieuw bewezen, zo betoogt voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een podcast over de lessen van de coronacrisis. Belhaj spreekt in deze podcast met de Bredase burgemeester Paul Depla over de gevolgen van de coronacrisis voor raad en burgemeester.

Dat het belangrijk is om de gemeenteraad tijdig te betrekken om als bestuur te weten wat er leeft en speelt, bleek na de vluchtelingencrisis van najaar 2015. Uit een onderzoek onder raadsleden bleek dat een kwart van de raadsleden toen buitenspel werd gehouden. Een van de lessen was dat het college van burgemeesters en wethouders er verstandig aan doet om de raad op tijd te informeren en mee te laten praten als er sprake is van een crisis, zie: Bijna kwart raadsleden: raad buitenspel bij vluchtelingenopvang.

De podcast over de coronacrisis is gemaakt door het ministerie van BZK, klik hier om het verhaal van voorzitter Bahreddine Belhaj en burgemeester Paul Depla terug te luisteren.

Meer informatie

Over tips hoe de raad invloed kan uitoefenen en zijn rol als draagvlak voor het bestuur kan vervullen, zie: Waar en hoe kan de raad invloed uitoefenen op de coronamaatregelen?