U bent hier

Tips en startagenda voor werkgeverscommissie

De gemeenteraad en daarmee de raadsleden zijn werkgever van de griffie(r). Deze werkgeverstaak wordt uitgevoerd door een werkgeverscommissie uit de raad. Om deze raadscommissie te ondersteunen en een goede start te laten maken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers een startagenda en een profielschets opgesteld.

Bijna de helft (41%) van de gemeenteraden voert nooit een discussie over het takenpakket van de griffie en of dit nog wel past bij de ambities van de raad. 40% doet dit soms, terwijl de raad als werkgever van de griffier bepaalt wat voor ondersteuning de griffier kan bieden aan de raad.

Startagenda

Het is verstandig om aan het begin van de raadsperiode als raad duidelijk te zijn over wat je de komende 4 jaar verwacht van de griffie. De raad is immers werkgever van de griffier en leidend op het gebied van taakomschrijving en het verstrekken van mandaten. Om de gemeenteraad hierbij te betrekken kan de werkgeverscommissie bijvoorbeeld vaste momenten kiezen om terug te koppelen naar de raad. Het is tevens belangrijk om als werkgeverscommissie duidelijkheid te hebben over bijvoorbeeld het aanspreekpunt bij P&O. Werkgeverscommissies doen er verstandig aan om veel van dit soort zaken in hun eerste vergadering te behandelen. Het voorstel voor de eerste agenda van de werkgeverscommissie is hier te raadplegen: Startagenda werkgeverscommissie.

Samenspel tussen raad en griffie

Het goed uitvoeren van de werkgeversfunctie van de gemeenteraad, via de werkgeverscommissie, en de griffie vergt een goed samenspel. Klik hier voor meer informatie over dat Samenspel.

Profielschets

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug bestaat de kans dat er in uw werkgeversommissie raadsleden zaten die niet zijn herkozen. Om ervoor te zorgen dat de raadsleden die nieuw plaats nemen in de werkgeverscommissie hiervoor aan de geëiste competenties voldoen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een profielschets opgesteld voor leden van de werkgeverscommissie. Deze kan dienen als leidraad bij de selectie van nieuwe leden. De profielschets voor leden van de werkgeverscommissie is hier te vinden: Profielschets lid werkgeverscommissie.

Meer informatie

De griffier als rechterhand van de raad.