U bent hier

Willemien Treurniet

Willemien Treurniet

Middelburg
Maak een keuze, je kan niet alles en dat hoeft ook niet. Kies een aantal onderwerpen, richt je daarop.

Naam: Willemien Treurniet
Raadslid in de gemeente: Middelburg
Raadslid sinds: 2010
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: raadslid 😉
Twitter: @watreurniet
Facebook: willemien.treurniet

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een enthousiast en bevlogen persoon en ben graag aan het werk met en voor andere mensen. Dat doe ik in mijn gezin, op de school van mijn kinderen, als coördinator van SchuldHulpMaatje en ook als raadslid.

Als gemeenteraadslid vind ik het belangrijk om veel mensen te spreken over waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze belangrijk vinden voor Middelburg. Bij het lidmaatschap van de gemeenteraad hoort natuurlijk vergaderwerk, aan een goed debat doe ik graag mee. Maar het mooiste vind ik als ik signalen vanuit inwoners, vanuit de samenleving op de agenda van de gemeenteraad kan zetten.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeenteraad de taak om te controleren of het college van burgemeester en wethouders hun taak goed doen. Dit geeft een verantwoordelijkheid en vraagt om zorgvuldigheid. Daarnaast is het natuurlijk ook een hele mooie taak om de inwoners van onze gemeente te vertegenwoordigen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De ChristenUnie heeft een sociaal kloppend hart. De komende periode willen we ons daarom inzetten voor een goed minimabeleid en dat, ondanks tekorten en bezuinigingen, de inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben om mee te doen in de maatschappij. Dit is toch wel een van de belangrijkste taken van de gemeente.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Naar mijn idee is de vergoeding zeker passend. Je wordt geen raadslid om er rijk van te worden, maar je wordt raadslid om je idealen te kunnen verwezenlijken en dat daar een vergoeding bij hoort, is plezierig. De vergoeding maakt het mogelijk om voldoende tijd in het raadswerk te steken.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek zet je aan het denken en dat is goed. Raadslid zijn is een verantwoordelijke en soms zware taak. Je moet bijna een alleskunner zijn. Je moet goed debatteren, goed inleven, goed lezen, goed gesprekken kunnen voeren etc. etc.. En bijna alles heeft te maken met tijd. Je moet als raadslid keuzes maken om die dingen goed te kunnen doen die je graag wilt doen, op punten waar je het verschil kan maken.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Niet veranderd, wel veelomvattender geworden. Daar hoort wel bij dat, doordat er meer taken bij de gemeente zijn gekomen, je meer maatwerk kan leveren. Al is het nog wel een strijd om dit goed te organiseren zodat de inwoners krijgen waar ze recht op hebben.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Alle fracties hebben een budget van € 2.000 per fractie en € 500 per raadslid. Van dit budget kunnen deze kosten betaald worden. Over het algemeen is dit voldoende.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Mogelijkheden zijn er wellicht wel, maar als raadslid weet je lang niet alles. Ik ben blij dat er bij de installatie van de wethouders een integriteitstoets is gedaan door een extern bureau. Bij het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden wordt ook uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Voor mij is dat onmogelijk. Zoals gezegd vind ik het erg belangrijk om veel op stap te gaan voor het raadswerk. Deze manier van werken kost tijd, veel tijd. Maar het is voor mij dé manier om mijn werk goed te kunnen doen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

We moeten er voor waken dat we ons niet zo maar laten meeslepen door een persoonlijk verhaal in de raadszaal te brengen. Wel zijn zulke verhalen belangrijk om te toetsen of het vastgestelde beleid voldoet.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, momenteel niet. Het is moeilijk om te sturen. Maar gelukkig worden er stappen gezet om er voor te zorgen dat de raad meer aan zet komt, ook bij regionale samenwerkingsverbanden.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

De komende periode wil de ChristenUnie zich weer hard maken voor goede zorg voor onze inwoners en een goed minimabeleid. Er zal echt meer samengewerkt moeten worden om dit te kunnen realiseren. Samenwerking tussen verschillende overheden en andere organisaties. Daarnaast zullen wij ons blijven inzetten om goed voor de schepping te zorgen, om er met elkaar voor te zorgen dat het ook in de toekomst goed toeven is in Middelburg.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Maak een keuze, je kan niet alles en dat hoeft ook niet. Kies een aantal onderwerpen, richt je daarop. Ga op bezoek bij inwoners, ga langs bij bedrijven die betrokken zijn op deze onderwerpen en probeer dan deze onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.