U bent hier

Burgerraadsleden verdienen respect en gelijkwaardigheid

Burgerraadsleden doen bijna liefdewerk oud papier. Toch is een redelijke vergoeding voor hun inzet belangrijk. Evenals respect en gelijkwaardigheid. In de nieuwe, vandaag gepresenteerde, handreiking “Volwaardig en gelijkwaardig – Burgerraadsleden in de praktijk” van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat hoe deze voor veel fracties belangrijke hulptroepen aan gezag kunnen winnen.

De publicatie is bedoeld voor burgerraadsleden zelf, maar zeker ook voor gemeenteraden, griffiers en fracties. Het doel: de rol en positie van commissieleden verduidelijken en versterken. 

Aanzet tot discussie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt dat deze nieuwe handreiking een aanzet vormt tot een discussie in gemeenteraden om te zien wat beter geregeld kan. In het belang van het functioneren van de lokale democratie en om vorm te helpen geven als voorportaal/leerschool/hulptroep van de gemeenteraad.

Beestje met ander naampje

De burgemeester is het boegbeeld van de lokale democratie. Politieke ambtsdragers als wethouders en raadsleden genieten ook nog wel bekendheid. Minder bekend is dat er landelijk ruim vijfduizend burgerleden zijn die raadsleden ondersteunen. In verschillende gemeenten en partijen draagt het ‘beestje’ burgerraadslid een andere naam; we telden er maar liefst 39. Fractie-assistent, commissielid (niet zijnde raadslid) en burgerraadslid komen het vaakst voor.

Gelijkgesteld op veel fronten

Op veel fronten worden burgerraadsleden, meestal actief in raadscommissies, gelijkgesteld aan gekozen raadsleden. Ze kunnen alleen niet het woord voeren in de gemeenteraad en geen schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. En niet deelnemen aan stemmingen in de raad. Aan het worden van burgerraadslid, burgerlid, steunraadslid, etc. worden voor het overige dezelfde voorwaarden gesteld als aan raadsleden. Ze moeten wonen in de gemeente waar ze in de raadscommissie zitten, 18 jaar of ouder zijn, en in veel gevallen ook de eed of de belofte afleggen.

Succesfactoren

Succesfactoren voor het burgerraadslidmaatschap zijn:

  • Overal in gekend worden en overal in worden meegenomen.
  • Verantwoordelijkheid en ruimte krijgen.
  • Dat er een hecht team staat tussen raadsleden en burgerraadsleden.
  • Gelijkwaardig behandeling en respect voor ieders inbreng.

Faalfactoren

Faalfactoren voor het burgerraadslidmaatschap zijn:

  • Wanneer fractievoorzitters op hun strepen staan en jij ‘maar’ het burgerlid bent.
  • Een slechte vergoeding.
  • Slechte inwerktrajecten – een verantwoordelijkheid van de griffie en van de eigen fractie.
  • Slechte toegang tot ambtenaren – zij zijn een bron van informatie en beschikken vaak over de meeste kennis.

Meer informatie

Naar de mening van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een redelijke vergoeding voor burgerraadsleden belangrijk. Vaak steken ze evenveel uren in het werk als gekozen raadsleden, tegen een minimale vergoeding. Dat wreekt zich op zeker moment.  Weten ze wat ze kunnen en mogen? Krijgen ze voldoende support uit hun fractie en de griffie? Hoe zien ze hun eigen rol? Dat en meer adviezen en tips staan in de nieuwe handreiking “Volwaardig en gelijkwaardig – Burgerraadsleden in de praktijk”.

Wie meer wil weten over de verschillen tussen burgerleden en burgerraadsleden en hoe in elke gemeente deze belangrijke steunfunctie wordt ingevuld zie het onderzoek Burgerleden in raadscommissie: Gelijke monniken gelijke kappen van de Universiteit van Leiden.