U bent hier

Werkdruk binnen de raad blijft een probleem

Het is voor raadsleden vaak lastig om het raadswerk naar volle tevredenheid in te vullen binnen de beschikbare tijd. Dit kwam onder andere naar voren in een gesprek met raadsleden en griffies met de Limburgse omroep L1.
Om raadsleden hierbij te ondersteunen zijn er verschillende praktische modules beschikbaar. Zo krijg je als raadslid meer zicht op je eigen tijdsbesteding.

‘’Het lezen van alle berichten is een dagtaak. Ze worden opgeslurpt. Gevolg is dat raadsleden reactief zijn en te weinig toekomen aan het verbinden met de samenleving’’, aldus de Venlose griffier Geert van Soest bij de Limburgse omroep L1. Raadsleden zijn steeds meer tijd aan het raadswerk kwijt. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 bleek dat raadsleden gemiddeld 17,17 uur aan het raadswerk besteden, tegenover 16,03 uur in 2017. In de grote gemeenten is de gemiddelde tijdsbesteding zelfs gestegen tot bijna 25 uur per week.

Landelijke politiek

Niet alleen in de lokale politiek is werkdruk een pregnant thema, ook in de landelijke politiek. Zihni Özdil, voormalig Tweede Kamerlid namens GroenLinks, gaf onlangs in het NRC een aantal aanbevelingen om de werkdruk in de politiek te verlichten. Zo stelt Özdil dat politici meer fractieondersteuning nodig hebben om een goede tegenmacht te kunnen vormen ten opzichte van de ambtenarij. Ook het vergroten van het parlement als gevolg van een groeiende bevolking is volgens Özdil een oplossing die bijdraagt aan de werkdrukverlaging van politici.

Een derde aanbeveling van Özdil betreft het minder werken met dichtgetimmerde coalitieakkoorden. In steeds meer gemeenten wordt al gewerkt met een raadsakkoord in plaats van of naast een traditioneel coalitieakkoord. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden publiceerde onlangs de routekaart voor raadsprogramma’s. Hierin is overzichtelijk gemaakt welke keuzes een raad dient te maken wanneer zij aan de slag wil met een raadsprogramma.

Aan de slag met werkdruk

Wanneer u aan de slag wilt om uw werkdruk te verminderen kunt u onder andere terecht op onze digitale leeromgeving voor raadsleden. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over de Eisenhower Matrix waarmee u uw prioriteiten beter leert stellen. Daarnaast zijn er verschillende modules over timemanagement met praktische tips en adviezen.