U bent hier

Elif Hotaman

Elif Hotaman

Zaanstad
Blijf contact met burgers onderhouden! Wees jezelf en wees niet bang om fouten te maken.

Naam: Elif Hotaman
Raadslid in de gemeente: Zaanstad
Partij: DENK
Hoofdberoep: Student International and European Law
Twitter: @HotamanElif
Facebook: Elif Hotaman

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Elif Hotaman, 20 jaar oud, een geboren en getogen Zaankanter, student International and European Law en sinds kort raadslid in de gemeente Zaanstad. Als raadslid vind ik het belangrijk om een inspiratie en voorbeeld te zijn voor jongeren. Daarnaast vind ik dat Zaankanters zo veel en zo goed mogelijk betrokken moeten worden bij de gemeente. Als raadslid wil ik betrokken blijven bij de inwoners en zal ik mij inzetten om altijd transparant en open te handelen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat is zeker zo. Als gemeenteraad heb je een grote verantwoordelijkheid en neem je beslissingen waarvan je denkt dat die het beste voor de Zaankanters en Zaanstad zijn. Het is daarbij belangrijk zelf het initiatief te nemen als raad om in contact te blijven met burgers en om je verkiezingsbeloftes na te komen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Inclusiviteit, diversiteit, discriminatie en racisme zijn onze speerpunten. Ik streef naar en zo eerlijk, rechtvaardig en mooi mogelijk Zaanstad. Een Zaanstad waarin elke Zaankanter wordt gehoord en elke Zaankanter eerlijk wordt behandeld. Een diverse Zaanstad, een Zaanstad waarin discriminatie en racisme keihard worden aangepakt. Onderwerpen zoals jeugd, zorg, onderwijs, veiligheid en wonen zijn onwijs belangrijk. Ook op die thema’s kun je veel van mij verwachten als raadslid. Uiteraard zullen dan ook de speerpunten, zoals eerder genoemd bij deze thema’s, terugkomen.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Jazeker. Als beginnend raadslid ben je erg veel tijd kwijt aan het raadswerk, waardoor je weinig tot geen tijd hebt voor een baan ernaast. Vandaar dat het goed en fijn is dat je er een vergoeding voor krijgt. Ik doe het raadswerk echter met hart en ziel en de vergoeding is voor mij minder van belang.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek zal er altijd zijn, of je het wilt of niet. Het zet je aan het denken en doet je beseffen dat je sommige dingen anders en misschien beter kunt doen. Tijdens de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we veel geluiden gehoord van burgers die ontevreden waren over de kwaliteit van de raad. Deze kritiekpunten neem ik mee en ik probeer er van te leren zodat ik mijn functie als raadslid zo goed mogelijk kan uitoefenen. Ik wil niet dezelfde fouten maken die eerder gemaakt zijn door een vorige raad en luister daarom goed naar hetgeen onze burgers zeggen. Met de tools die wij tot onze beschikking hebben en steun vanuit de landelijke fractie zal ik mijn uiterste best doen om mijzelf verder te ontwikkelen en de Zaankanters op zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja zeker, door deze nieuwe taken heeft de raad de mogelijkheden gekregen om persoonsgerichter om te gaan met zorg, ondersteuning en participatie.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Het is goed dat er ruimte is voor initiatieven uit de samenleving. Als raadslid voor DENK vind ik dat ook erg belangrijk. De samenleving moet kunnen meepraten. Met de komst van de Omgevingswet, wordt de kloof tussen burgers en de politiek gedicht. Als raad gaan wij van ‘’controle’’ naar ‘’vertrouwen’’. Wij gaan van ‘’de raadszaal’’ naar ‘’de samenleving’’. Van ‘’nee tenzij’’, gaan wij naar ‘’ja mits’’.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Onze griffie helpt ons echt enorm, daar kunnen we hen niet genoeg voor bedanken. Ook krijgen we vanuit de gemeente inwerkprogramma’s voor belangrijke onderwerpen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is belangrijk om als raadslid dichtbij de burgers te staan, want je vertegenwoordigt ten slotte hun stem. Ook een goede omvang, en waar nodig samenwerking, is cruciaal om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Jazeker, dat klopt. In Zaanstad is dit een erg belangrijk onderwerp en is er ook beleid voor. Om de zoveel tijd hebben we samen met het college ook een sessie over integriteit. Verder zijn er voor de burgemeester, wethouders en gemeenteraad ook gedragscodes en een gentle agreement vastgesteld.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Moeilijk. Ik ben per week al bijna 8 uur kwijt aan vergaderen. Daarnaast moet ik ook veel voorbereidingen treffen en ga ik ook naar bijeenkomsten welke ook heel veel tijd in beslag nemen. Als beginnend raadslid is het voor mij niet mogelijk om mijn raadswerk in minder dan 12 uur goed te doen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het is uiteraard allebei van belang. Het geluid van Zaankanters, de ideeën, emoties en belangen moet als volksvertegenwoordiger uiteraard zo goed mogelijk laten horen in de raad. Om dit op een zo effectieve en efficiënte wijze te doen heb je uiteraard ook de inhoudelijke kennis nodig.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik ben tevreden, maar het kan altijd beter. Er wordt al op een goede manier gehandeld, maar dan zijn er nog een aantal aandachtspunten waar rekening gehouden mee zou moeten worden – zoals het informeren van de raad op juiste momenten en het bevorderen van de informatie zodat het begrijpelijker, juist en actueel is. Ik ben er wel zeker van dat het beter zal gaan met de tijd.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Het zomerreces is nabij. Ik ga dit reces gebruiken om mijzelf op verschillende thema’s nog beter te ontwikkelen en meer kennis op te doen. Mijn doel is dat ik zowel inhoudelijk een punt kan maken en daardoor ook de kiezers nog beter kan vertegenwoordigen in de raad. Ik zal veel meer het gesprek aangaan met organisaties en instellingen, en deze contacten ook onderhouden. Het belangrijkste is dat ik discriminatie en racisme op elk onderwerp zal bestrijden, en inclusiviteit en acceptatie zal blijven aankaarten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf contact met burgers onderhouden! Wees jezelf en wees niet bang om fouten te maken.