U bent hier

Ellis de Vries

Ellis de Vries VVD Epe

Ellis de Vries

Epe
'Is dit regionale stelsel houdbaar? Daar heb ik ernstige twijfels bij.'

Naam: Ellis de Vries
Raadslid in de gemeente: Epe
Raadslid sinds: 2010
Partij: VVD
Hoofdberoep: Juriste

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Simpelweg omdat ik geen prachtig praktisch ambacht beheers, maar wel ingewikkelde juridische vraagstukken begrijp. Daarmee heb ik mensen geholpen en hen begrijpelijk wegwijs gemaakt. Een gemeente is immers een monopolist en de processen zijn complex. De gemeente vergeet daarnaast soms dat de menselijke maat ook gewoon rechtmatig is toe te passen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In het verleden vond ik de raad niet meer dan een club goed bedoelde lieden, die monistisch eenzijdig het college volgde. Daar heeft de raad geen waardering op gekregen van haar inwoners. Nu zie ik wel dat de raad haar positie als hoogste orgaan pakt. In Epe is het ons gelukt om een verbeteragenda unaniem vast te stellen en een raadsakkoord na de verkiezingen af te sluiten. We leren en zijn de goede stappen aan het maken. Ik vind deze ontwikkeling erg positief.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Door echt actief te luisteren en constructief kritisch te durven zijn. En de raad zou meer gewoon zichtbaar moeten zijn voor haar inwoners. Een ondersteunende griffie die ook haar netwerk in de lokale gemeenschap heeft draagt daar denk ik aan bij.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben benaderbaar voor iedereen. Mijn telefoonnummer staat op de site, en ik drink met iedereen een bakje koffie om over de problemen te praten. Of je nu brandweercommandant bent of inwoner van een flat. Ik ben geïnteresseerd in de problemen waar mensen mee te maken hebben en die de hulp van de gemeente kunnen gebruiken. Maar ik ben ook duidelijk, als ik niks kan betekenen weet je dat meteen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, vanuit het standpunt dat je een gekozen raadslid bent. De Grondwet geeft ons de basis dat we zonder last stemmen. Dus je mag gewoon afwijken van de geldende fractie discipline. Ik vind dit een wezenlijk uitgangspunt. Wij hanteren dat principe ook in de fractie. Maar de ruimte om alles te zeggen is niet ongelimiteerd. Als de uiting schade aan anderen toebrengt of beledigend is, haak ik pertinent af. In dat opzicht ben ik ouderwets.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door een uitgekiend netwerk van deskundigen buiten de gemeente om te hebben. Ik ben gewend om een dossier ‘te vreten’ en gelukkig heb ik deskundigen om me heen verzameld die me technisch inzicht geven in de vele honderden dossiers waar ik geen kennis van heb. Dat inzicht helpt enorm. Desondanks ben ik er gemiddeld 10-12 uur per week mee bezig, ook na 12 jaar raadslidmaatschap. Dat doe ik overigens graag.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Epe heeft vele regio’s waar ze deel van uit maakt. De invloed van de raad kalft daarmee af, terwijl een grote groep inwoners door regio besluitvorming getroffen wordt. Dat is een raar fenomeen. De griffie heeft bijvoorbeeld daarom opdracht gekregen om contacten te organiseren met verschillende gemeenteraden. Door te verbinden met elkaar kunnen we wellicht beter op de regio’s sturen. Maar het blijft m.i. een lapmiddel. Ik vind dat we de discussie met onze partij in Den Haag moeten voeren over de mate van vertegenwoordigde democratie in regionaal verband. Is dit regionale stelsel houdbaar? Daar heb ik ernstige twijfels bij.

Als de uiting schade aan anderen toebrengt of beledigend is, haak ik pertinent af.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het beste voorbeeld zijn de huiskamergesprekken met inwoners over het nieuwe grondstoffenbeleid. Elk raadslid ging op bezoek thuis bij een inwoner die meerdere buren had uitgenodigd. Dat was aan de voorkant goed georganiseerd. En wij kwamen met kannen koffie en thee en koekjes langs. Daar had de gemeente voor gezorgd. Prachtige gesprekken hebben we individueel gevoerd, het ging om meer dan alleen het grondstoffenbeleid. Zeer verbindend effect ging daarvan uit. Daar is ook verslag van gemaakt. Een prachtig net aan input hebben we gezamenlijk opgehaald.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja! Anders ontwikkelt de functie van de burgemeester zich als een soort ‘super-wethouder’. Zo’n figuur zal het dualisme afbreken is mijn overtuiging. De functie van de burgemeester moet niet te politiek worden. Anders loop je het risico op een bestuurlijke crisis. Met een burgemeestercrisis is de gemeenschap niet geholpen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Epe heeft een buitengewoon betrokken en vaardige griffie. Maar ik vind hun taakuitoefening zo danig zwaar, dat de raad als hoogste orgaan geholpen is met meer uren daarbij behorende inhoudelijke bijstand. In Epe heeft de raad daar oog voor en wordt het griffie budget ook uitgebreid.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Niets specifieks.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik stop met ingang van 13 oktober na 14 jaar actieve Eper politiek, waarvan 12 jaar als raadslid. En voor de raad van Epe wens ik de focus op de actiepunten van de verbeteragenda. Opdat de zware onvoldoende gegeven door onze inwoners verandert in een voldoende.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Blijf jezelf, luister actief en maak de verbinding met je gemeenschap door een duidelijke open houding en opvatting. Weet wat er speelt en zorg daarbij dat je kennis op niveau is. Met inhoudelijke kennis kan je goede steun en positie bieden. Bovenal heb plezier in het bekleden van de mooiste meest dankbare bestuurlijke positie als raadslid.