U bent hier

Erik van de Beld

Erik van de Beld

Zeewolde
"Vorige maand hebben de inwoners met overgrote meerderheid tegen de komst van het datacenter gestemd. Daarmee hebben zij daadwerkelijk invloed op verdere besluitvorming."

Naam: Erik van de Beld
Raadslid in de gemeente: Zeewolde
Raadslid sinds: 2018
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Adviseur Landschap en Milieu, Provincie Noord Holland

Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik heb een brede interesse wat er speelt in ons dorp en de regio. Een bevriend raadslid nodigde me daarom eens uit voor een fractievergadering. Daar zag ik hoe dicht bij de lokale politiek kan zijn.

De onderwerpen over de energietransitie en de enorme teruggang van biodiversiteit zijn voor mij doorslaggevend geweest om raadslid te zijn. Voor deze twee onderwerpen heb ik een diepe intrinsieke motivatie en wil daar graag mijn tijd en kennis voor inzetten.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Dat is een groot goed, en zorgt voor een grote verantwoordelijkheid. De beleving is echter wisselend: er zijn onderwerpen waarbij ik dat zeker ervaar.

Er zijn ook onderwerpen langs gekomen waar het college of landelijke overheid over gaat, wat plaatselijk gevolgen heeft, maar waar je als raadslid helaas niets aan kan doen.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Door de raad goed aan de voorkant betrekken bij welke ontwikkelingen er aankomen, zo de raad zo goed in positie brengen en het dualisme tussen raad en college bevorderen.

Inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij de onderwerpen die op de agenda staan: dat geeft ze een belangrijke meerwaarde en de onderwerpen gaan meer leven. Er ontstaat zo begrip over wat de gemeenteraad doet en waarom er een bepaalde afweging gemaakt is of wordt.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een mix van co-producent en het ombudstype.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Het is goed om elkaars standpunten en overwegingen te weten. Van mij mag er meer debat zijn en niet alleen het uitdragen van standpunten. Dat mag best scherp zijn: zolang het maar niet persoonlijk wordt.

Hoe houd je grip op de enorme stukkenstroom van het college?

Door vooraf keuzes te maken welke dossier echt belangrijk zijn, en je daar op te richten. Ik heb gelukkig een vaste werkdag om met het raadswerk bezig te zijn.

Het advies van ervaringsdeskundigen kunnen je in een ingewikkeld dossier wijzen op de kernpunten.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Er zijn en komen steeds meer samenwerkingsverbanden waar we als raad helemaal geen gevoel van grip meer op hebben. De raad van Zeewolde heeft daarom het voorstel van de gezamenlijke Flevolandse griffies gesteund, om te gaan werken met een kaderbrief zodat de raden tijdig in positie gebracht kunnen worden.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een sterk voorbeeld is het tot stand komen van de Toekomst Visie Zeewolde. Op verschillende manieren is er in gesprek getreden met de inwoners, bedrijven en verenigingen, en hebben wij samen nagedacht over hoe ons dorp er in 2040 uit mag zien.

Daarbij hebben wij eerst de inwoners aan het woord gelaten. Deze inbreng is een opmaat voor nieuw beleid, zoals de omgevingsvisie.

Het mooiste van burgerparticipatie is dat het ook heel leuk is om te doen. Wij zijn vaak te bang voor burgerparticipatie.

Stelling: de voorzitter van de raad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Een onpartijdige, boven de partijen staande voorzitter werkt al twee eeuwen goed en dat mag zo blijven.

De afgelopen raadsperiode heeft voor het eerst een raadslid, in plaats van de burgemeester, de commissie vergaderingen voorgezeten. Dat leek eerst spannend, en is uiteindelijk, mede door de persoonlijke invulling, heel succesvol verlopen.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning van de griffie als professioneel, en er zijn geen signalen dat er te weinig geld voor de capaciteit zou zijn.

Wel wil ik, na ervaringen met de plannen van de mogelijke komst van een 'hyperscale' datacenter van Facebook naar ons dorp dat de raad in de nieuwe raadsperiode kan beschikken over een extern adviesbudget om desgewenst voorstellen aanvullend te laten toetsen en adviseren. Budget vrijmaken tijdens een lopend proces kan worden gezien als argwaan.

Raadslid zijn geeft veel en is leuk, maar verwacht geen applaus. Dan kan het niet tegenvallen.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze raad hebben wij veel vrouwen en sinds vorige week het eerste raadslid met een migratieachtergrond. Onze raad spreekt uit om met de bewoners in gesprek te gaan, maar ook te werken aan herstel aan vertrouwen.

Vorige maand hebben de inwoners namelijk met overgrote meerderheid tegen de komst van het datacenter gestemd. Daarmee hebben zij daadwerkelijk invloed op verdere besluitvorming.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in deze raadsperiode?

Dat is en blijft de komst van het megagrote datacenter tegen houden, en ons daarna te richten op écht belangrijke zaken en ontwikkelingen die goed voor Zeewolde zijn.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Kies een paar thema’s uit die dicht bij je staan, waarin je je goed verdiept en ga daar voor.

Doe het niet alleen: betrek, naast de fractie, mensen om je heen over de door jouw gekozen onderwerpen. Ga daarmee ook in gesprek met inwoners, bedrijven of verenigingen.

Doe het niet even naast je werk. Reserveer daar een vaste dag of moment voor. Dat bevalt mij goed.

Raadslid zijn geeft veel en is leuk, maar verwacht geen applaus. Dan kan het niet tegenvallen.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!