U bent hier

Kune Burgers

Kune Burgers

Amsterdam
"Ik gun het iedereen om een keer raadslid te worden."

Naam: Kune Burgers
Raadslid in de gemeente: Amsterdam
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: Eigenaar juridisch advieskantoor
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als ik door Amsterdam fiets, zie ik zo veel dingen die beter kunnen. Hoe houden we Amsterdam veilig en hoe maken we Amsterdam schoner?

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, dat is zeker waar. Zodra je een meerderheid in de gemeenteraad hebt, mag je de bestuurders leveren. Hierdoor is het mogelijk om politieke ideeën om te zetten in beleid.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeente en de gemeenteraad moet vooral zorgen dat de kerntaken op orde zijn. Daarmee zul je ook het vertrouwen van de inwoners krijgen. Minder ophef over zaken waar we in de gemeenteraad niet over gaan. De gemeenteraad in Amsterdam heeft nogal eens de neiging om 'Tweede Kamer' te spelen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik merk dat ik graag eerst even nadenk voordat ik een standpunt bepaal. Helaas is die tijd er niet altijd. Verder probeer ik zo veel mogelijk langs te gaan bij organisaties en bewoners om zo te leren over wat er in de stad allemaal speelt.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Iedereen moet altijd kunnen zeggen wat hij of zij wil. Maar of dat altijd verstandig is, is een tweede. Uiteraard zijn er wel grenzen voor raads- en commissievergaderingen. In het huishoudelijk reglement van de gemeente is het een en ander hierover bepaald. Je mag bijvoorbeeld niet oproepen tot onwettige handelingen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Binnen onze fractie hebben we een goede verdeling gemaakt van portefeuilles. We vertrouwen elkaar daarop. Verder is het niet altijd nodig om alles van A tot Z te lezen. Omdat ik jurist ben, ben ik wel gewend aan het lezen van lange en droge stukken. Ik heb trouwens wel erg moeten wennen aan het ambtelijk jargon in de stukken.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Leden van de gemeenteraad in Amsterdam zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. In deze raad zitten ook vertegenwoordigers van omliggende gemeenten. Ik heb begrepen dat er vrijwel altijd constructief overleg wordt gevoerd.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Ik ken in Amsterdam geen enkel goed voorbeeld van burgerparticipatie.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik denk niet dat het strikt noodzakelijk is. De premier is immers ook geen voorzitter van de Tweede Kamer. Het voordeel is wel dat de burgemeester zo een brugfunctie kan vormen tussen het college en de gemeenteraad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van onze griffie vind ik zeer goed. Ik herinner me nog goed hoe behulpzaam de griffie was in de eerste maanden dat ik raadslid was geworden. Nu ga ik opnieuw nauw met de griffie samenwerken omdat ik net voorzitter van het presidium ben geworden.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In Amsterdam zijn er meer vrouwen dan mannen lid van de gemeenteraad.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik wil met een kritische blik kijken naar de gemeentelijke financiën. Zijn alle uitgaven noodzakelijk?

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Ik gun het iedereen om een keer raadslid te worden. Het is zeer interessant om maatschappelijke opgaven van dichtbij mee te maken en je invloed hierop uit te oefenen. Je moet wel tegen een stootje kunnen. Heel veel complimenten ga je niet krijgen voor je werk.