U bent hier

Mame Douma

Mame Douma

Brummen
Vraag jezelf altijd af wat je doel is en hou dat voor ogen in de discussie.

Naam: Mame Douma
Raadslid in de gemeente: Brummen
Raadslid sinds: 2010
Partij: Geen, wel een fractie
Hoofdberoep: gepensioneerd verkeersvlieger
Twitter@MameNitro
Facebook: Mame Douma

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik probeer betrokken, transparant en open te zijn en discussies te voeren met argumenten.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat is uiteindelijk ook zo, maar geen startpunt in denken en handelen. De eerste insteek is: we doen het samen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

We gaan ons eindelijk eens serieus buigen over de Omgevingswet en de inzet van burgers.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor zowel meer als minder vergoeding is iets te zeggen. Niet terecht is dat lokale partijen geen geld krijgen van de overheid voor scholing etc.. Dit terwijl ze het grootste aantal kiezers tellen, maar achterstand hebben op de reguliere landelijke partijen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, onze democratie houdt nu eenmaal in dat in principe iedereen zitting kan nemen in de gemeenteraad. Wel zou het een goede zaak zijn als er wat meer ondersteuning komt. Zie ook de vorige vraag.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Zeker, er is meer uitvoering aan de basis, dichter bij de “klant”. Alleen zou de gemeente dan ook meer geld en ruimte moeten krijgen voor uitvoering en minder regels van “boven”. De raad moet nu dus meer “de boer op”.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Dat hangt helemaal van de voorbereiding af. Een gemeenteraad die vanaf het begin dit proces naar zich toe trekt, samen met de burgers, zal een betere invulling laten zien dan een gemeenteraad met een afwachtende houding. Kijk ook maar naar de WMO.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In principe is er voldoende ondersteuning, zeker qua houding, maar het zou nog beter kunnen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Dat klopt, daar is zeker aandacht aan besteed de afgelopen 4 jaar, met een goed beleid als resultaat.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Dat gaat niet lukken, maar het zou wel een mooi doel zijn. Dat geeft namelijk ook meer ruimte aan inwoners om zich op te geven voor deze functie.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beide zijn belangrijk, het gebruik maken van de kennis van burgers waar nodig is een waardevol element, maar de uiteindelijke beslissing ligt toch bij de raad. Als dat proces goed wordt opgezet, kan iedereen tevreden omkijken en vooruit kijken.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Dat kan nog veel beter, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een kleine vertegenwoordiging uit elke raad in de besturen van de samenwerkingsverbanden die dan ook terugkoppelt naar de raden.

Want in de praktijk laat een afvaardiging via het college te weinig communicatie zien en dus beperkte invloed.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Ogen en oren open, kennis halen daar waar deze ligt en burgerinitiatieven steunen waar het kan, in ieder geval meelopen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Probeer niet alle dossiers van voor tot achter te lezen, ambtenaren zijn altijd bereid om e.e.a toe te lichten. Je bent geen Sinterklaas. Vraag jezelf altijd af wat je doel is en hou dat voor ogen in de discussie. Goed luisteren is af en toe belangrijker dan spreken.