U bent hier

Nicole Moinat

Nicole Moinat

Purmerend
Wil je burgers echt serieus nemen, dan moet je voor zulke belangrijke onderwerpen ook een referendum durven te houden.

Naam: Nicole Moinat
Raadslid in de gemeente: Purmerend
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: PVV
Hoofdberoep: Raadslid
Twitter: @NicoleMoinat

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden, omdat ik niet alleen maar aan de zijlijn wilde roepen wat wel of niet goed gaat in Purmerend. Daar verander je namelijk niks mee. Door zelf initiatief te nemen, wil ik zaken veranderen ten goede van alle inwoners van onze gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, dat beleef ik ook zo. Wij controleren de plannen van het college en kunnen die bijsturen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of plannen van het college worden uitgevoerd.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik hoop op het thema “Duurzaamheid”, want de PVV kijkt hier heel anders tegenaan dan de andere partijen. Wij willen niet dat belastinggeld wordt verspild aan bv. CO2-reducerende maatregelen, aangezien dat nauwelijks effect heeft op het klimaat. Dat heeft onder andere het KNMI gewoon toegegeven. Geld van de burgers kan veel beter besteed worden, bijvoorbeeld aan meer veiligheid op straat en goede zorg.
Ook op sociale thema’s hoop ik verschil te kunnen maken, aangezien er nog het nodige beter kan op het gebied van bijvoorbeeld jeugd- en gezondheidszorg. Op deze thema’s werk ik veel samen met andere partijen en dat heeft al een aangenomen motie opgeleverd inzake voorlichting op basisscholen over onder andere drugs, alcohol en roken.

Wil je burgers echt serieus nemen, dan moet je voor zulke belangrijke onderwerpen ook een referendum durven te houden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, dat vind ik wel. Zo werd er een intensief inwerkprogramma georganiseerd voor nieuwe raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daar heb ik veel aan gehad.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk. De griffier helpt raadsleden waar nodig en is altijd bereikbaar voor vragen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Als ik eerlijk ben, nergens. De griffie en griffier werken naar mijn mening uitstekend in Purmerend.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een krachtige en relevante gemeenteraad is voor mij een gemeenteraad die heel goed luistert naar de burgers en hun mening zeer serieus neemt. Burgerparticipatie en referenda kunnen daarvoor zorgen. Purmerend heeft een referendumverordening, dus die mag wat mij betreft veel gebruikt worden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Dat is een lastige vraag, aangezien ik nog geen jaar raadslid ben. Mijn eerste indruk is wel dat we best kritisch mogen zijn op bijvoorbeeld de MRA, aangezien dat vooral een feestje lijkt te zijn voor de belangen van de gemeente Amsterdam. Ik heb dan ook mijn twijfels of de gemeentelijke belangen genoeg worden behartigd in dergelijke samenwerkingsverbanden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Purmerend wordt bijvoorbeeld met burgers gesproken over de komende fusie met Beemster. Dat is een goede zaak, maar burgers moeten wat mij betreft ook het laatste woord hebben. Wil je burgers echt serieus nemen, dan moet je voor zulke belangrijke onderwerpen ook een referendum durven te houden. Maar onze burgemeester heeft helaas aangegeven daar weinig voor te voelen. Een gemiste kans.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Beide zijn belangrijk, maar participatie van burgers vind ik nog belangrijker. Immers, hoe goed raadsleden en het college het ook bedoelen, er kunnen onderwerpen zijn waar we beslissingen voor willen nemen die heel veel ophef veroorzaken of die niet in verkiezingsprogramma’s hebben gestaan. Burgers staan dan buitenspel, waardoor het vertrouwen in de politiek verdwijnt. Dat mag nooit gebeuren en daarom zijn wij voor zoveel mogelijk burgerparticipatie.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Bij ons in de raad is ongeveer een derde van de raadsleden vrouw. Of dat te veel of te weinig is, vind ik persoonlijk geen relevante vraag. Het gaat om de kwaliteiten van mensen en dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Nee. Je staat in de gemeenteraad om de belangen van je achterban te verdedigen, want daarom hebben de kiezers op je gestemd. Dat is het allerbelangrijkste. Debatten zijn niet alleen om politieke overtuigingen te ventileren, maar ook om andere partijen en het college te overtuigen van je standpunten en constructief samen te werken. Dat lijkt in onze raad gelukkig redelijk goed te gaan. Partijen willen samenwerken en zo hoort het.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. Een gekozen burgemeester is heel goed, maar zijn/haar taken en bevoegdheden hoeven bv. niet uitgebreid te worden.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Absoluut! Ieder raadslid, van welke partij dan ook, moet altijd kunnen zeggen wat hij/zij wil, zonder gevaar te lopen. Anders is de democratie verloren. Agressie, intimidatie of geweld tegen welk raadslid dan ook moet hard aangepakt worden.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Op 31 mei 2018 werd een motie die ik met een paar andere partijen had ingediend unaniem aangenomen. Dankzij deze motie gaat het college met de GGD een plan maken met betrekking tot preventieve voorlichting vanaf groep 7 op de basisschool inzake onder andere alcohol, drugs en roken. Dat is hard nodig, want ook basisschoolleerlingen komen met deze zaken in aanraking met alle gevolgen van dien.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Dat zijn er twee.
Mijn eerste advies: wil je een goed raadslid worden, dan zal je er veel tijd in moeten investeren en kun je het niet zien als een bijbaantje. Je beslist namelijk over veel belangrijke zaken die effect hebben op het leven van de burgers in jouw gemeente.
En mijn tweede advies: de griffier is je beste vriend in de raad, want hij kent alle procedures en weet heel veel van de onderwerpen die in de raad worden besproken. Schroom dus niet om de griffier om informatie te vragen. Mijn ervaring is dat de griffier zeer toegankelijk is.