U bent hier

Rozemarijn Baan-Timmer

Rozemarijn Baan-Timmer

Heemstede
Minder praten en meer doen!

Naam: Rozemarijn Timmer
Raadslid in de gemeente: Heemstede
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Ondernemer in kunst en cultuureducatie
Twitter: https://twitter.com/RBaanTimmer
Facebook: https://www.facebook.com/RozemarijnBaanTimmer

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Rozemarijn Timmer, 30 jaar en woon in Heemstede. In 2009 begon ik met ‘Juf Rozemarijn’ en sindsdien werk ik in verschillende gebieden van muziektheater. Ik geef muziek-, dans-, en theaterles bij (muziek)scholen. Ook geef ik zangles, dirigeer, regisseer en coach docenten in het basisonderwijs. Daarnaast maak ik lesmateriaal voor onder andere Cultuureducatie met Kwaliteit. Ik ben een liberaal, enthousiast en positief gemeenteraadslid sinds maart 2018 met ontzettend veel energie om mij de komende jaren in te zetten voor een groen, duurzaam en (financieel) gezond Heemstede.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad heeft een grote verantwoordelijkheid heeft en dit voel ik ook zo. Ik zou de werkwijze van de gemeenteraad op sommige punten willen veranderen. Meer werken in werkgroepen waarbij de raad inwoners ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Er zijn zoveel goede ideeën voor iedere gemeente! Er zou nog meer samenwerking kunnen zijn tussen de raadsleden, het college, ondernemers, stakeholders en inwoners. We zijn heel goed op weg in Heemstede en ik kijk uit naar de ontwikkeling hierin de komende jaren!

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Duurzaamheid! Ik beoordeel ieder voorstel allereerst op de keuzes die gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast vraag ik in de raad, in mijn omgeving en via (sociale) media regelmatig aandacht voor het onderwerp duurzaamheid en energietransitie.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Het is fijn om een vergoeding te ontvangen. Dat maakt het mogelijk om trainingen te volgen, lezingen bij te wonen en interessante boeken te kopen. Het zijn van raadslid moet je vooral doen vanuit interesse, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jouw omgeving en inwoners te benaderen om hun wensen/ideeën te horen. Kortom, het raadswerk doe ik vooral vanuit interesse niet vanwege de vergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, dat trek ik me niet aan. Ik ben nog niet zo lang raadslid dus ik vind het ook logisch dat ik nog niet diep in alle materie zit. Binnen de fractie vullen we elkaar juist aan, ervaring en kennis tegenover nieuwe inzichten maken een super goede combinatie!

Minder praten en meer doen!

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik denk het wel. Er wordt nog meer inhoudelijke kennis verwacht, goed zicht hebben op behoeftes en wensen van bewoners. Daarnaast vraagt participatie om een nog actievere rol door steeds in gesprek te gaan met bewoners en contact te houden over de ontwikkelingen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De invoering van de Omgevingswet vraagt veel van gemeentes en dus ook van raadsleden. Inwoners krijgen meer de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en op zoek te gaan naar draagkracht. Ik vind dit een goede vorm van participatie en kijk dan ook uit naar deze intensieve samenwerking met inwoners. Uiteraard worden andere werkwijzen gevraagd van bestuurders en ambtenaren. Deze wet biedt uiteindelijk meer duidelijkheid en meer kansen voor Heemstede!

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Zeker. Er worden veel trainingen aangeboden in Heemstede. Daarnaast worden we door de griffie goed op de hoogte gehouden van trainingen online en elders in het land.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wat Heemstede betreft zou het goed zijn om te kijken naar de traditionele vorm van vergaderen. Het lijkt mij interessant om te onderzoeken hoe we anders kunnen werken. Bijvoorbeeld door een raadsmarkt of forum waarbij raadsleden in gesprek gaan met stakeholders, vragen kunnen stellen aan belanghebbenden en op deze manier een beter beeld krijgen van de gestelde problematiek. Ik denk dat we nog meer zichtbaar moeten zijn, beter benaderbaar voor inwoners en samenwerken binnen en buiten het raadhuis. Alle voorbereidingen en gesprekken moeten, waar mogelijk, openbaar en toegankelijk zijn. Daarnaast zou het goed zijn meer lef te tonen zowel door raadsleden, inwoners, ondernemers en college. Meer uitproberen en goed monitoren of een proef het gewenste effect bereikt. Kortom: minder praten en meer doen!

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Zeker. We kunnen altijd terecht bij de burgemeester die voldoende ervaring heeft om dit aan te pakken.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Het raadswerk omvat heel veel verschillende activiteiten. Naast het lezen van alle stukken, wordt er veel vergaderd en zijn er bijeenkomsten van diverse organisaties binnen en buiten de gemeente. Verder praat ik veel met inwoners om een goed beeld te vormen van wat er leeft in Heemstede en waar behoefte aan is. Minder dan 12 uur lukt mij in elk geval niet maar dat vind ik niet erg!

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Voor mij is de combinatie het belangrijkst. Ik denk dat het heel waardevol is om ideeën en emoties te onderbouwen met inhoudelijke kennis om zo tot een juist oordeel te komen. En uiteraard toets ik dit ook aan mijn eigen liberale en duurzame kijk!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet

Als kleine speler heeft Heemstede het soms moeilijk een zichtbare meerwaarde te bieden in belangrijke regionale samenwerkingsverbanden waaronder de MRA. Wij als raadsleden nemen actief kennis van deze samenwerkingen en geven de wethouders duidelijke opdrachten mee.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Duurzaamheid stevig op de agenda zetten, meer vaart brengen in de besluitvorming en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van participatie met inwoners, ondernemers en raad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Maak veel koffieafspraken met collega raadsleden, met inwoners, ondernemers en stakeholders in de gemeente. Ik heb de afgelopen maanden ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen. Door deze gesprekken verbreed ik mijn eigen visie en dat maakt het mogelijk tot nieuwe inzichten te komen.