U bent hier

Stefanie Vulders

Stefanie Vulders

Oisterwijk
“Verandering door inspiratie” is mijn motto.

Naam: Stefanie Vulders
Raadslid in de gemeente: Oisterwijk
Raadslid sinds: 2018
Partij: PrO
Hoofdberoep: avonturier/levensgenieter/schrijfster/wereldvermooier
Facebook: Stefanie in de politiek
LinkedIn: Stefanie Vulders

Waarom bent u raadslid geworden?

Omdat ik een steen wil verleggen in een rivier op aarde zodat de stroom daarna nooit meer dezelfde weg zal gaan. “Verandering door inspiratie” is mijn motto.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Nee, ik vind dat onze raad te vaak keuzes voorgelegd krijgt die geen keuzes zijn. Hierdoor bekruipt mij regelmatig het gevoel dat we er voor de formaliteit zitten. Ik doe daarom mijn best om mijn rol als raadslid en volksvertegenwoordiger groter te maken dan alleen in de raadzaal.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Biodiversiteit, omdat het overduidelijk is dat dat nu de allerhoogste prioriteit heeft. Ik ben erg onder de indruk van de Zweedse Greta Thunberg die stelt dat we het op dit moment alleen nog maar over biodiversiteit en klimaat moet hebben omdat al het andere er straks anders niet meer toe doet. De Oisterwijkse Parel in het Groen begint een Parel in het Grauw te worden volgens onze zeer gewaardeerde boswachter Frans en ik stel me graag nederig op naar mensen die er echt verstand van hebben. Het is tijd voor radicale verandering op dit thema.

“Verandering door inspiratie” is mijn motto.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wat mij opvalt is dat er binnen onze raad weinig focus is op persoonlijke ontwikkeling en dat is echt een gemiste kans volgens mij. Ik leerde vorig jaar van een Amerikaanse ondernemer en trainer: “Your business can only grow to the extent you grow yourself”. Dat geldt voor onze gemeenteraad net zo. Er is geld beschikbaar voor opleiding, maar dit wordt marginaal ingezet. Men is er niet mee bezig.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk. Het is het orgaan waar ik me toe wend als ik wel weet wát ik wil, maar nog niet weet hóe ik dat aan moet pakken. De griffier voelt een beetje als mijn personal assistant.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik ben van mening dat onze griffie zich meer mag inzetten om (mee) stukken te schrijven zoals initiatiefvoorstellen. Het wordt vaak aan onszelf overgelaten, wat heel leerzaam is, maar vaak ook leidt tot eindeloze correctierondes en daarmee veel vertraging en frustratie.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een zuiver werkende gemeentelijke organisatie met een professioneel bestuur dat zich op allerlei manieren laat coachen. Zodat er weinig ruimte is voor onbewust gedrag, wat volledig menselijk is, maar absoluut niet wenselijk in een systeem waarin door kleine groepen mensen besluiten worden genomen voor hele grote groepen mensen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

De transitie van vooral lokaal naar meer regionaal is een hele ingewikkelde geloof ik. Het heeft te maken met de uitdaging van eigenheid behouden, maar ook de voordelen benutten van gemeentegrens overstijgend samenwerken. We realiseren ons meer en meer dat we onderdeel zijn van een heel groot ecosysteem en dat er geen andere weg meer is dan over de schutting heen te kijken en synergie te creëren. Volgens mij is het een heel dynamisch proces van organische groei waarin we steeds alert mogen zijn op wat wel werkt en wat niet. En als het niet werkt, mag het gauw losgelaten worden om iets nieuws te laten ontstaan.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Een dialoogavond naar aanleiding van een initiatiefvoorstel ingediend door de bewoners van het KVL-dorp met de wens voor een park. Alle betrokken partijen vertelden die avond hun verhaal en wens. Wereldbeelden kwamen dichter tot elkaar. Ik heb genoten van de verbinding die er die avond was tussen inwoners, deskundigen, projectontwikkelaars, gemeente en raadsleden.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Participatie van inwoners. “We are all in this together”. Ik hou ervan als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor ons leven en dus ook voor onze omgeving. Eigenaarschap geeft een gevoel van eigenwaarde. Bovendien laat het onze inwoners zelf ervaren dat het niet altijd meevalt om tot goede besluiten te komen in een democratie waar er evenveel wensen als mensen zijn.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Bijna 50 procent en bijzonder is ook dat alle ‘jonkies’ vrouwen zijn. Het is mooi om te merken dat er iets aan het veranderen is als het aankomt op betrokkenheid bij de politiek. De kans om het ‘old boys network’ open te breken is nu begonnen en dat is een mooie ontwikkeling. Een goede balans in mannelijke en vrouwelijke energie is essentieel voor ieder systeem, of het nu op individueel of collectief niveau is, in de politiek, zakenleven of liefdesrelatie.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Er is mij nog niet zo lang geleden verteld dat dat formeel het nut/doel van het debat is. Ik wist dat niet en dat geeft voor mij ook direct aan dat het intuïtief niet klopt. Debat en discussie zorgt in mijn beleving altijd voor winnaars en dus ook verliezers. Ik ben erg fan van een sociocratische bestuursvorm. Deze gaat uit van het consentbeginsel, wat betekent dat een besluit pas genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het te nemen besluit.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad. Ik vind het mooi dat een groep mensen, die een afspiegeling vormen van de verscheidenheid aan inwoners in de betreffende gemeente, beslissingen nemen. Het uitwisselen van wereldbeelden tussen mensen zorgt ook voor betere besluiten denk ik.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Nee, het is een aanval op de persoon in kwestie. Bovendien zegt het meer over de persoon die oordeelt dan over de persoon die veroordeeld wordt en daarmee zie ik het niet als een aanval op de gemeenteraad. De vraag is hoe er vervolgens mee om wordt gegaan. Vertrouwen, verbinding en vrijheid zijn de drie principes waar vanuit ikzelf graag bestuur.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het overgaan van een coalitie-oppositie structuur naar een raadsprogramma en daarmee het loslaten van oude patronen. Het ging niet van een leien dakje maar we hebben het wel gedaan. Veel lessen zijn geleerd onderweg en ik hoop van harte dat we de volgende raadsperiode opnieuw voor een raadsprogramma kiezen en dan ook inclusief open sollicitaties voor wethouders.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf bij je authentieke zelf en doe veel aan persoonlijke ontwikkeling zodat je je steeds bewuster wordt van jezelf en je eigen gedrag en keuzes. Neem voldoende tijd, bijvoorbeeld in de natuur, om weer te ‘landen’ na vergaderingen en zorg voor een groep supportende mensen om je heen die je wakker houden, om te voorkomen dat je wordt opgeslokt door het wereldje. En last but not least: neem het niet te serieus en HAVE LOTS OF FUN!