U bent hier

Wiel Sijstermans

Wiel

Wiel Sijstermans

Heerlen
Schuw niet om te vragen

Raadslid sinds: 2010
Partij: Ouderen Partij Heerlen (OPH)
Hoofdberoep: Ex-ondernemer (gepensioneerd)
Twitter: @raadwsij8

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Leeftijd: 69 jaar. Opleiding: HBO. Arbeidsverleden: zaak ouders, militaire dienst, Ahold (van bedrijfsleider tot zelfstandig ondernemer in de foodbranche). Na beëindiging zaak in 1993 (door ziekte), heb ik van 1994 tot 1997 gewerkt als hoofdconvoyeur bij de postduivenbond, en 2 dagen per week koerierdienst tot 2011. In 2002 zat ik in het campagneteam van de SP en sinds 2006 ben ik lid van Ouderen Partij Heerlen (OPH) als fractie assistent. Daar heb ik gefungeerd als commissielid in verschillende commissies. Momenteel heb ik, mede door groei van de fractie van één raadslid naar zes raadsleden, zitting in de commissie Bestuur Dienstverlening Financiën en Maatschappij en ben voorzitter van de Financial Audit Groep. Ook ben ik actief in diverse sollicitatiecommissies en subsidiewerving.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Na de invoering van het duale stelsel, is de raad het hoogste orgaan. Toch, ondanks deze omslag, dreigen nog steeds de naweeën van het monistisch stelsel. Hierdoor is op je strepen staan vaak een must.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Financiële deskundigheid, dienstverlening en het brede sociale gebeuren. Verder verdiep ik me in alle raadsstukken.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Uit een onderzoek bleek , dat ik gemiddeld 65 uur per week werk voor de gemeenschap en de gemeente.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

De huidige vergoeding is minimaal voor mensen die hun raadswerk serieus nemen. Bovendien is er voor kleine fracties een behoorlijke afdracht om de campagnekosten van de volgende verkiezingen af te dekken. Dit betreft vooral de lokale partijen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Als iemand zich volledig van zijn taken kwijt, treft hem of haar geen blaam. Er is een duidelijke verharding van de maatschappij merkbaar. Ook dat speelt een rol. Ik weet voor mijzelf dat ik iedereen recht in de ogen kan kijken.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

In de zorg hakken de bezuinigingen er hard in. Niet alleen in de zorg, maar in het gehele sociale domein. Ook vaak door de verkapte Rijksbezuinigingen op dit gebied, zoals de afschaffing van de WIA-jong en de verplaatsen van deze groep richting de Wet Werk en Bijstand. Dan het payroll-systeem, dit zorgt voor een sociale kaalslag. De verschuivingen in de WSW brengen veel onzekerheid. Ook de zzp-ontwikkelingen baren zorgen, vooral richting toekomst (pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) .

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Veel extra werk en kennis. Vooral een struikelblok voor mensen, die parttime raadswerk verrichten. Ik ken enkel de grove contouren, daar ik niet meer in Ruimtelijke Ordening actief ben.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Een grote rem in deze zijn vaak de afstanden naar cursusplaatsen en 10% eigen bijdrage, die niet zomaar door partijen worden vergoed .

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Burgerparticipatie, kennis van de raadsleden in de materie .

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het is een en/en- verhaal. Wij zijn in eerste instantie volksvertegenwoordigers, maar om de burgers goed te kunnen vertegenwoordigen is kennis nodig en een brede ontwikkeling. Emotionele zaken zijn belangrijk maar mogen niet de boventoon voeren. Sociologische vraagstukken zijn belangrijk, ook persoonlijke zaken kunnen raadsleden in een soort spagaat brengen, maar ik denk, dat transparantie en integer handelen belangrijker zijn.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Wis en waarachtig. Wij vertegenwoordigen de burger, het welzijn en gedachtegoed van de burger. Niet alleen richting burger ,maar ook richting overheid. Geef de burger een stem en laten wij er op een zo goed mogelijke manier een invulling aan geven, naar alle redelijkheid.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Deels. Veel zaken zijn goed geregeld, maar zaken als jeugdzorgregeling op regionale basis en Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen zijn op dit moment zeker niet optimaal.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, ik ga door. Ik ga voor: Een opbouw van de gemeente in het algemeen. Economisch herstel. Leefbaarheid. Voorkoming van sociale isolatie en verhoging van sociale cohesie. Verhoging van burgerparticipatie. Een ouderenbeleid als kernthema. Goed voorzieningenniveau in alle wijken. Handhaving van huidig sociaal beleid. Veiligheid bevorderen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lees stukken en leef je in, inzake de thematiek en beleid. Schuw niet om te vragen.