U bent hier

Omgaan met agressie en intimidatie - Online

20 mei 19:30

Omgaan met agressie en intimidatie - Online

Als raadslid hebt u veel contact met alle lagen van de maatschappij. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als volksvertegenwoordiger. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden om om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een online bijeenkomst op 20 mei 2021 via Zoom.

Tijdens deze bijeenkomst (19:30-21:40 uur) gaan we graag met u in gesprek over de vraag waar de grens van het toelaatbare ligt en hoe je kunt handelen wanneer deze grens volgens u overschreden wordt. Dit doen we door verhalen van ervaringsdeskundigen en door met elkaar in gesprek te gaan in kleinschalige gesprekssessies. Zo wordt u zich bewust van uw grenzen en krijgt u handvatten om te handelen wanneer er ongewenst gedrag plaatsvindt. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat deze bijeenkomst organiseert en waar u terecht kunt met vragen en ervaringen van ongewenst gedrag. Deelname aan deze bijeenkomst is geheel kosteloos.

Programma

19:30 u: Welkom door Jean Paul Gebben, burgemeester Dronten; Inleiding op het thema; korte toelichting op programma
19:40 u: Presentatie: Onderzoeksresultaten over Psychosociale Effecten van Bedreiging en Beveiliging door Ine Spee, Senior Crisisadviseur Arq/IVP
20:20 u: Uiteen in groepjes om eigen ervaringen te delen en het antwoord te zoeken op de vraag ‘Waar ligt de grens?’
20:40 u: Korte pauze
20:45 u: Terugkoppeling vanuit groepjes
20:55 u: Inleiding vanuit OTWB over opzet/functie en korte toelichting op aanbod trainingen etc. in dit kader (Jeroen van Gool, Wethoudersvereniging)
21:05 u: ‘Wrap-up’ en afronding door Jean Paul Gebben
21:15 u: Afsluiting

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Wanneer u te maken hebt gehad met agressie, intimidatie of ondermijnend gedrag kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters en wethouders. Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314.

Aanmelden

Deelname aan deze sessie is geheel kosteloos. Aanmelden kan hier: Aanmelden 20 mei