U bent hier

Deelsessie raadsleden over regionale samenwerking tijdens jaarcongres VNG

Tijdens het VNG Jaarcongres in Westfriesland organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 28 juni samen met de griffiers uit de regio een deelcongres over regionale samenwerking. De vraag die centraal staat: wie beslist over regionale samenwerking?'

Het deelcongres heeft een plenair deel onder leiding van Harry ter Braak, adviseur besturing en strategie van adviesbureau WagenaarHoes. Daarna zal onder meer Nanda van Doremalen, oud-raadslid in de gemeente Buren aan de hand van voorbeelden bespreken welke lessen raadsleden kunnen trekken uit het eerste deel.

Kaders stellen, geen zienswijze

Van Doremalen is voorzitter van de initiatiefgroep Kracht van de Raden en is van mening dat raden in de hedendaagse maatschappelijke transities met betrekking tot klimaat, zorg, veiligheid etc, kaderstellend moeten zijn. De huidige zienswijzeprocedure leent zich daar volgens haar onvoldoende voor. Samen met de initiatiefgroep heeft zij een nieuwe werkwijze voorgesteld, en die in de praktijk gebracht in regio Rivierenland. Ook de kansen van regionale samenwerking komen aan de orde, evenals de valkuilen voor raadsleden.

Meer weten en aanmelden

Het deelcongres duurt van 14.00 tot 16.15 uur. Voor aanmelding (verplicht) klik hier.