U bent hier

Leeromgeving binnen handbereik van raadsleden

De digitale leeromgeving voor raadsleden komt voor steeds meer raadsleden binnen handbereik. Tientallen gemeenten hebben inmiddels een speciaal tabblad van de leeromgeving in het raadsinformatiesysteem toegevoegd. En in vele andere gemeenten zijn linkjes beschikbaar waardoor raadsleden met een druk op de knop verbinding kunnen maken met de digitale leeromgeving.

De digitale leeromgeving voor raadsleden bestaat uit filmpjes, handreikingen, infographics, documenten en leermiddelen om het werk als raadslid gemakkelijker en beter te kunnen doen. De leeromgeving heeft informatie om de kennis te vergroten over onderwerpen als sociaal domein, omgevingswet en juridische instrumenten die je als raadslid kunt inzetten. Ook is er informatie en zijn er modules beschikbaar plus verwijzingen naar het opleidingsaanbod over de vaardigheden die raadsleden kunnen inzetten om het raadswerk beter te doen. Raadsleden kunnen ook een competentietest doen. De uitkomst van deze zelftest levert verwijzingen op trainingen en cursussen in het beschikbare opleidingsaanbod.

Rol griffier

Raadsleden die in hun raadsinformatiesysteem nog geen verbinding kunnen maken met de leeromgeving doen er verstandig aan dit te melden bij hun raadsgriffier. De griffier kan deze wensen bespreken met de leverancier van het raadsinformatiesysteem om de toegankelijkheid van de leeromgeving te verbeteren.

Gemeentelijke pagina

De leeromgeving kan worden uitgebreid met een eigen gemeentelijke pagina. Griffiers die hierover meer willen weten kunnen daarover nadere informatie krijgen tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers op vrijdag 5 oktober in Gouda. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en online opleider Skillstown, die de technische kant van de leeromgeving verzorgt, zijn daar aanwezig om vragen te beantwoorden.

Informatie

De digitale leeromgeving voor raadsleden is gestart bij aanvang van de raadsperiode. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil samen met de Vereniging voor Griffiers de huidige raadsperiode gebruiken om de digitale leeromgeving voor raadsleden te verbeteren. Voor het beschikbare aanbod op de leeromgeving ga naar: leeromgeving.raadsleden.nl.