Raadslid blijft op Twitter teveel in eigen community

Raadslid blijft op Twitter teveel in eigen community

Raadsleden zijn op Twitter voornamelijk actief in hun eigen ‘bubbel’ van het lokale bestuur in hun gemeente. Dit bleek uit de presentatie ‘Raadsleden in 140 karakters’ gegeven door Thomas Boeschoten namens Utrecht Data School. 

⇒ Download

Raadsleden krijgen van Boeschoten het advies om als volksvertegenwoordiger bewust actief te zijn in andere communities binnen hun gemeente op Twitter. Raadsleden doen er tevens goed aan om in te haken op actualiteiten en gebeurtenissen die nú spelen of aandacht krijgen in de media. Raadsleden kunnen daarnaast de vindbaarheid en de herkenbaarheid van hun profiel vergroten door vermelding van een volledige voor- en achternaam, een duidelijke foto van henzelf (+logo/naam van partij in de foto) en tot slot een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/’fractievoorzitter’ + partij + gemeente.

Raadsleden  hebben het gevoel dat ze iets moeten met social media, maar zij kregen het advies altijd dicht bij zichzelf te blijven. Volgens Jocko Rensen, wethouder van Houten en ex-raadslid, is het verstandigste om te doen op social media wat het beste bij je past. Rensen staat in Houten bekend als de vloggende wethouder en was vanwege zijn ervaring met social media en zijn activiteiten op social media uitgenodigd om tijdens het Debat & Discussie van het seminar te reageren op de uitkomsten van “Raadsleden in 140 Karakters”.

Een ander punt dat Rensen aansneed, betrof het feit dat gemeenten in zijn ogen veel te weinig weten over de verzameling en analyse van data afkomstig uit social media gebruik. Hier is voor de meeste gemeenten nog veel winst te behalen. Rensen adviseerde fracties met het oog op de verkiezingen het thema ‘data-analyse’ op te nemen in het partijprogramma. Mirko Tobias Schäffer van de Utrecht Data School deed ook een klemmend beroep op de raadsleden om in hun nieuwe verkiezingsprogramma’s aandacht te geven aan het vraagstuk van de verantwoordelijkheid en het toezicht op social media-databeheer.

Raadsleden in 140 karakters

Raadsleden die actief zijn op Twitter zijn niet altijd even goed vindbaar en herkenbaar. Van alle raadsleden zijn er slechts 62% actief op Twitter. Dit blijkt uit het onderzoek dat Utrecht Data School in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgemond in het rapport genaamd ‘Raadsleden in 140 karakters’. Dit rapport is op 30 september jongstleden in het Stadskantoor te Utrecht gepresenteerd. Het rapport ‘Raadsleden in 140 tekens’ vindt u hier. De presentatie van Thomas Boeschoten is via deze link te bekijken.