U bent hier

Stappenplan Veilige Publieke Taak

Politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen worden regelmatig geconfronteerd met verschillende vormen van agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag kunnen het gezag en de democratische besluitvorming ernstig ondermijnen. Ook kunnen ze het persoonlijke leven van ambtsdragers ontoelaatbaar negatief beïnvloeden. Vanuit de voorbeeldfunctie die politieke ambtsdragers bekleden is het essentieel dat zij agressie en geweld systematisch afwijzen. Het stappenplan van Veilige Publieke Taak geeft aan wat u kunt doen. Klik hier om de flyer te downloaden.