U bent hier

Stemgedrag individuele Amsterdamse raadsleden te volgen

De gemeenteraad van Amsterdam is overgestapt op Politiek Portret. Dit is een systeem van Notubiz, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, waarbij het individuele stemgedrag van raadsleden te volgen is. Daarnaast is door Politiek Portret ook een beter beeld van een individueel raadslid te vormen, omdat wat raadsleden hebben gezegd direct gekoppeld is aan beelden uit de raadsvergadering.

De raad van Amsterdam is daarnaast ook overgestapt op Politiek Portaal. Dit is een publicatiesysteem van NotuBiz waarbij alle raadsinformatie op één plek te raadplegen is. Bovendien heeft de Amsterdamse raad ervoor gekozen om moties en amendementen voortaan digitaal via het Politiek Portaal te verspreiden.

Meer informatie

Meer informatie over het Politiek Portaal en Politiek Portret is te vinden op de website van NotuBiz via deze link. Een korte video over de overstap van de Amsterdamse gemeenteraad naar het politiek portaal is te bekijken via deze link